Jaunųjų metraštininkų būrelis

„Žmonės, nežinantys savo istorijos, visada lieka vaikais“ – J. Basanavičius

 

Jaunųjų metraštininkų būrelis skirtas 6-10 klasių žingeidiems moksleiviams. Užsiėmimų metu susipažinsime su mūsų mokyklos istorija, vykdysime tiriamuosius darbus apie mokyklos mokytojus ir mokinius, aplankysime Vilniaus muziejus, galerijas, susipažinsime su senamiesčio gatvelėmis. Būrelio užsiėmimai vyksta pirmadieniais 7- 8 pamokų metu.

 

Būreliui vadovauja istorijos mokytoja Vaida Porutienė