Šokio ir judesio būrelis

Tai šokio ir judesio būrelis skirtas 3 klasės mokiniams. 
Šokio ir judesio būrelio prioritetai:

•pažinti save, savo kūną ir jo judėjimą.
•kūrybiškumo ugdymas,
•saviraiškos skątinimas,
•koordinacijos ir lankstumo lavinimas.

Užsiėmimų laikas:
trečiadieniais 6, 7 pamokos.

​Būrelio vadovė - šokio mokytoja Kamilė Sunklodaitė