Covid-19

Primename, kad vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ visi vyresni nei 6 metų asmenys privalo švietimo įstaigoje uždarose patalpose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (medicinines veido kaukes, respiratorius), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną.

Prieš sugrįžtant į ugdymo įstaigas visi 1-8 klasių mokiniai, kurie nėra pasiskiepiję ar persirgę, yra raginami atlikti savikontrolei skirtą greitojo antigeno testą, kai ėminys imamas iš nosies landos (1,5–2 cm). Mokiniai, jų tėvam sutikus (užpildžius sutikimo formą), rugpjūčio 31 d. bus kviečiami testuotis savikontrolei skirtais greitaisiais antigeno testais progimnazijoje. Atvykstantis į testavimą mokinys  turi pateikti užpildytą tėvų sutikimo formą (pridedama).  Neturintys galimybės atsispausdinti susitikimo formos, popierinį variantą gali gauti progimnazijoje rugpjūčio 27 ir 30 dienomis.

Vilniaus miesto savivaldybė ragina mokyklas atsakingai ir saugiai grįžti į kontaktinį ugdymą.

Prieš sugrįžtant į ugdymo įstaigas visi 1-8 klasių mokiniai, kurie nėra pasiskiepiję ar persirgę, yra raginami atlikti savikontrolei skirtą greitojo antigeno testą.