Naujienos

UK klausimais galima konsultuotis ketvirtadieniais 7 pam.metu.(15-15.45 val.)

Konsultacijos vykdomos Jums patogiu būdu:

Vilniaus Naujininkų mokyklos direktoriaus įsakymas dėl Vilniaus Naujininkų mokyklos COVID-19 situacijų valdymo grupės sudarymo ir darbo karantino sąlygomis plano patvirtinimo

Vilniaus Naujininkų mokyklos pasirengimo planas COVID-19 atveju.

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. Nr. V-36 įsakymu  „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“,   darbą vykdo nuotoliniu būdu.

Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia metodinę pagalbą  mokyklų administracijai, Vaiko gerovės komisijoms, švietimo pagalbos specialistams.

Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia individualias konsultacijas mokinių tėvams (globėjams) ir mokiniams.

Dėl konsultacijų  prašome kreiptis el. paštu nuotolinis.ugdymas@vilniausppt.lt arba tel. (85) 2 65 09 08.

Nuotolinis mokymasis šiandien tampa viena iš pagrindinių tėvų problemų. 
Kaip padėti vaikui susikurti kasdienę darbinę rutiną? 
Kaip kontroliuoti savarankišką vaiko mokymosi procesą? 
Kokias mokomąsias veiklas atlikti kartu su vaiku? 
Kaip bendradarbiauti su vaiko mokytoju? 
Ką tėvai turėtų daryti ir ko nedaryti?

Ugdomoji veikla nuo kovo 30 d. vyksta pagal pamokų tvarkaraštį.

Pamokų laikas.

Mokinių ir jų tėvų bei pedagogų IKT klausimais konsultacijos.