Renginiai

Ekologinio projekto "Lipdome senį besmegenį" nuostatai

EKOLOGINIO PROJEKTO „LIPDOM SENĮ BESMEGENĮ“  NUOSTATAI

 

I TIKSLAS

      1.Tikslas – ugdyti mokinių bendrąsias ir gamtamokslines kompetencijas, kūrybiškumą,

       iniciatyvumą, skatinti domėjimąsi aplinkosauga

 II UŽDAVINIAI

       2. Projekto  uždaviniai:

2.1.ugdyti moksleivių gamtosauginę savimonę, emocinį ir vertybinį santykį su gamta;

2.2.formuoti mokinių praktinius įgūdžius;

2.3. ugdyti  supratimą apie atliekų tvarkymo būtinumą;

2.4. ugdyti toleranciją, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus;

            2.5. ugdyti mokinių saviraišką, kūrybingumą, išradingumą.

III  DALYVIAI

         3. Projekte  dalyvauja 1-10 klasių moksleiviai

IV ORGANIZAVIMAS

        4. „Senį besmegenį“ gamina kiekviena klasė;

        5. „Seniai besmegeniai“ gali būti įvairaus dydžio, pagaminti iš nebereikalingų daiktų (butelių, plastmasės, stiklo, popieriaus, metalo, audinių ar kitų atliekų. Negalima naudoti maisto produktų;

        6. Darbai kūrybiški, išradingi ir išbaigti;

        7. Prie darbelio  turi būti etiketė . Etiketėje nurodyta: pavadinimas, klasė, du norai (pvz.norime, kad visi klasės mokiniai būtų draugiški);                                                                                     

        8. „Senis besmegenis“ statomas I-ojo aukšto fojė iki 14.00 val.;

        9.  Paroda  vyks 2017 m. lapkričio 30 d. ( ketvirtadienį ) .

 

GMK komitetas

 

___________________________

Vida Sivickienė Įrašo autorius:
Vida Sivickienė
Biologijos mokytoja
Ankstesni įrašai


Lapkričio 17 d., penktadienį, per pirmą pamoką, mokyklą aplankė svečiai, du jaunuoliai Kristina Pocytė ir Laimis Kaperavičius, keletą metų dalyvaujantys ,,Misija Sibiras“ veikloje. 

2017 m. lapkričio 6-10 d. vyko Gamtosauginių mokyklų Visuotinė veiksmo savaitė.

Kartu su mokytoja Sigita Balčiene buvome nuvykę į užsiėmimą, kuriame PVDPRC studentės mums pristatė masažuotojo profesiją.

Vilniaus Naujininkų mokyklos himno kūrimo nuostatai

 

Mokyklos bendruomenės dėmesiui !  

Lapkričio 30d. - netradicinio ugdymo diena. Šią dieną mes puošime mokyklos langus ir savo kabinetus Kalėdoms.

Skelbiamas gražiausio Kalėdinio karpinio - trafareto konkursas.​