Renginiai

Mokyklos himno kūrimo konkursas

 

VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLOS
HIMNO KŪRIMO KONKURSO
NUOSTATAI

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Konkurso tikslas –sukurti mokyklos himną ir pagal paskirtį naudoti mokyklos gyvenime.

2. Dalyviai. Konkurse gali dalyvauti:

2.1. bet kuris fizinis asmuo;

2.2. keli bendraautoriai / atlikėjai.

3. Konkurso eiga:

3.1. konkurso pradžia sutampa su nuostatų paskelbimo mokyklos tinklapyje data;

3.2. sukurto kūrinio pateikimas iki 2017 m. gruodžio 15 d.;

3.3. kūrinių vertinimo komisijos vertinimas ir atranka iki 2017 m. gruodžio 18 d.;

3.4. geriausių atrinktų kūrinių pateikimas balsavimui mokyklos bendruomenei tinklapyje nuo 2017 m. gruodžio 18d. iki gruodžio 20 d.

3.5. konkurso laimėtojo paskelbimas 2017 m. gruodžio 21 d.  

4. Kūrinys pateikiamas nurodant tikslų autoriaus(-ių) vardą(-us) ir pavardę(-es)
    lietuvių kalbos mokytojai Sigitai Balčienei, II a. 34 kab., el. paštas sigitabalcien@gmail.com arba
   muzikos mokytojai Sabinai Kalibataitei, I a. 16 kab., el.paštas  sabinakalibataite@gmail.com

 

II. REIKALAVIMAI KŪRINIUI

5. Mokyklos paskirtį atitinkantis autorinis tekstas (lietuvių k.).

6. Laisvai pasirinkta forma, stilius ir kitos meninės išraiškos priemonės.

7. Kūrinys tinka atlikti įvairių švenčių ir renginių metu.

8. Himno tekstą sudaro du posmai ir  priedainis.

III. VERTINIMAS

9. Vertinimo komisija gautus kūrinius vertina ir atrenka skaidriai ir objektyviai.

10. Vertinant kūrinį atsižvelgiama į:

10.1. nurodytus kūrinio kūrimo kriterijus;

10.2. žodinio teksto originalumą ir atitikimą mokyklos paskirčiai;

10.3. atlikimo ir panaudojimo galimybes įvairiomis sąlygomis (lauke, solo ir pan.); 

10.4. meninių išraiškos priemonių visumą.

11. Už vertinimo komisijos atrinktus kūrinius balsuoja mokyklos bendruomenė.

12. Mokykla turi teisę pratęsti konkurso vykdymo terminą.

13. Konkurso laimėtojas bus apdovanotas specialiuoju prizu. 

IV. AUTORINĖS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

14. Mokykla neprisiima atsakomybės už himno kūrėjų autorinių teisių pažeidimus trečiųjų asmenų atžvilgiu.

15. Konkurso laimėtojas(-ai) suteikia mokyklai teisę sukurtą kūrinį naudoti be jokių apribojimų.

 

__________________

 
Ankstesni įrašai


Mokyklos bendruomenės dėmesiui !  

Lapkričio 30d. - netradicinio ugdymo diena. Šią dieną mes puošime mokyklos langus ir savo kabinetus Kalėdoms.

Skelbiamas gražiausio Kalėdinio karpinio - trafareto konkursas.​

Žmogus, spalio 26 – osios rytą užsukęs į Naujininkų mokyklą, būtų gerokai nustebęs: nei mokinių klegesio, nei mokytojų – tuščia ir tylu... Pasirodo, mokiniai ir mokytojai nutarė paįvairinti ugdymo procesą, patirti naujų įspūdžių, užsiimti neįprasta veikla. Taigi visi patraukė į įvairias Vilniaus vietas.

Spalio mėnesį mokyklos sporto salėje tradiciškai vyksta 5-6 klasių  tarpklasinės kvadrato varžybos. 

Šiandien po keturių pamokų aktų salėje vyko Kalbų savaitės baigiamasis renginys, kuriame mokiniai pristatė savaitės veiklas. 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro pilietinio ugdymo skyrius pakvietė mokinius dalyvauti akcijoje „Konstitucija gyvai“.