Renginiai

Vėlinės Rasose

Šiais mokslo metais su penktokais vykdome integruotą lietuvių kalbos, tikybos ir etninės kultūros projektą  „Metų ratu“.  Pirmasis stabtelėjimas ties Vėlinėmis. 5 b kl. mokiniai kartu su lietuvių kalbos mokytoja saulėtą spalio 17 d. popietę lankėsi Rasų kapinėse. Pirmiausiai pasišnekėjome apie senųjų kapinių praeitį, aplankėme garsių Lietuvos asmenybių kapus. Mokiniai uždegė žvakių, norintys sukalbėjo maldeles už mirusius.  Toliau darbas vyko grupelėmis. Mokiniai buvo gavę užduotis – surinkti medžiagą apie J.Basanavičių, B.Sruogą, V.Mykolaitį-Putiną, M.K.Čiurlionį, nufotografuoti jų kapus. Po to visi susirado po keletą apleistų kapų, nuoširdžiai juos tvarkė,  degė žvakeles. Mokiniai patys patyrė tradiciją – aplankyti išėjusius, pamirštus, prisiminti kūrusius valstybę, rašiusius nelaisvėje. Išmokti tyliai ir oriai pabūti su savim ir išėjusiais.

Po savaitės vyko veiklas apibendrinanti integruota tikybos,  lietuvių kalbos ir etninės kultūros pamoka apie Vėlines. Ją vedė mokytojos I.Juškienė ir L.Jančauskytė. Grupelės pristatė surinktą medžiagą apie Rasose palaidotus mūsų šviesuolius. Penktokams tai buvo pirmas viešo kalbėjimo išbandymas. Ruošiantis jiems teko pasimokyti susirasti tinkamos informacijos, atsirinkti reikalingus dalykus, glaustai juos pristatyti. Tikybos mokytoja priminė senąsias mūsų Vėlinių tradicijas, mokiniai dalinosi patirtimi, kaip šiais laikais jie mini Vėlines, kokius papročius išsaugojo jų šeimos. Baigiantis pamokai - jautriausia  dalis – maldelių kūrimas už savo mirusius artimuosius. Vaikai, tykūs ir susikaupę, rinko žodžius išėjusiems, graudinosi. Spalvino popierines gėles – mandalas. Norintys perskaitė savo maldeles ir paliko bendrame klasės stende. Kiti maldeles pasiliko sau.

Tikimės, kad  tykiai stabtelėjus ties Vėlinių tradicijomis kiekvienas ras sau reikalingą prasmę.

                                                                                                      

___________________________

Laima Jančauskytė Įrašo autorius:
Laima Jančauskytė
Lietuvių kalbos mokytoja
Ankstesni įrašai


6a ir 6b kl. mokiniai kartu su klasės auklėtojomis N. Misiukoniene ir V. Noreikevičiūte, dalyvaudami integruotame  projekte „Laimingas, kad gyvenu“, spalio 17 d. lankėsi Rasų kapinėse.

Spalio 16 d., po pamokų, mokiniai skubėjo į antro aukšto fojė. Skambant  Jazzu atliekamai dainai „Rudens naktis sustojo“ (žodžiai J.Degutytės) buvo pradėtas Meninio skaitymo konkursas „Kai žodžiai prabyla..“,

Sanus (geros savijautos centras) kviečia, Jus, į būrelį „Judėk, sportuok ir tobulėk“!

Spalio 4 d. mokykloje lankėsi rašytojas ir gamtininkas Selemonas Paltanavičius. 

Tradiciškai mokytojų dienos proga dešimtokai ruošė šventę ir sveikino mokytojus