Renginiai

Informacija apie rugsėjo pirmosios šventę Vilniaus Naujininkų progimnazijoje

Mokslo metų pradžios šventė vyks rugsėjo 1 d. 9 val. mokyklos kiemelyje. Šventėje dalyvauja 1,5 klasių mokiniai. Esant nepalankioms oro sąlygoms, šventė vyks aktų salėje.

9/35-10/10 val. klasių vadovų pamoka 1,5 kl. mokiniams.
10/30 val.  – klasių vadovų šventinė pamoka 2,3,4 klasių mokiniams klasių vadovų kabinetuose.
11/30 val. – šventinė klasių vadovų pamoka 6,7,8,10 klasių mokiniams klasių vadovų kabinetuose.

Iki šventės pradžios 1,5 klasių mokiniai renkasi mokyklos kiemelyje į klasėms nurodytas vietas, rikiuojasi laikydamiesi ne mažesnio nei 1m atstumo. Šventėje dalyvaujantiems tėvams (globėjams, rūpintojams) privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Į mokyklą tėvai (globėjai, rūpintojai) neįleidžiami.                                                                                                
Ankstesni įrašai


Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-05-06 d. sprendimu Nr. 1-500 “Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus Naujininkų mokyklos struktūros pertvarkos, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo” pranešame, kad  Vilniaus Naujininkų mokykla nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pertvarkoma į progimnaziją.

Kasmet birželio 26 d. pasaulis mini Tarptautinę kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda dieną, kurią dar 1987 metais paskelbė Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja.

Mieli bendruomenės nariai,
 
                   kviečiame virtualiai pasidžiaugti mūsų pasiekimais.
Paspaudę nuorodą https://we.tl/t-D5V75jZOl4 atsisiųsite vaizdo įrašą ir galėsite jį peržiūrėti.

...Vėl klasė liks viena.

Skambės tik žingsnių aidas...

Jus akimis lydės išmarginta lenta

Raidėm ir formulėm, daiktavardžių linksniuotėm,

Liūdės ant suolo palikta knyga...

Kvepės pavasariu ir sodais, varpelis suskambės,

Ir jūsų širdys, man atrodo, mokyklą paminės...

...birželio 18 d. aštuntų klasių moksleiviai atsisveikino su mokykla.  Prisiminė metus, praleistus joje, surastus draugus, mokytojus, pasikartojo įgytas žinias  ir  pasiruošė kelionei į gimnazijas. ..

Leiskite savo vaiką į plaukimo pamokas, kuriose "Moku plaukti" treneriai išmokys plaukimo pradmenų ar patobulins turimus plaukimo įgūdžius.