Renginiai

5-8 klasių meninio skaitymo

Vasario 7 d. mokykloje įvyko 5-8 klasių meninio skaitymo konkursas. Renginiui ruošėsi gausus būrys poetinį žodį mylinčių mokinių. Konkurso tikslas - skatinti moksleivius domėtis gimtąja kalba ir literatūra, ugdyti kūrybingą ir iškalbingą asmenybę, puoselėti meninio žodžio suvokimą ir raišką.

Konkurso dalyvius vertino kompetentingi komisijos nariai. Vertinimo komisijos pirmininkė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Žydrūnė Motiejūnienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, lietuvių k. mokytojas Aurimas Vėta, Vilniaus Naujamiesčio mokyklos mokytoja metodininkė Živilė Anušauskaitė bei Naujininkų progimnazijos bibliotekininkė Alma Skarienė. Konkurso metu skambėjo J. Marcinkevičiaus, J. Biliūno, V. M. Putino, L. Leščinsko, A. Baltakio, Z. Gėlės ir kitų poetų eilės. Skaitomi tekstai vertė tiek žiūrovus, tiek komisijos narius įsiklausyti į žodžių skambesį ir prasmę. Renginį paįvairino ir dar daugiau teigiamų emocijų įnešė 5b kl. mokinės Rimantės ir 5a kl. mokinio Adomo atliekami muzikiniai kūriniai smuiku bei saksofonu. Pertraukos metu dalyviai turėjo puikią galimybę susipažinti su dar vienu talentingu, gabiu, pradedančiuoju rašytoju - 6b klasės mokiniu Dominyku Butkumi. Jis su dideliu džiaugsmu pasidalino knygų rašymo subtilybėmis, skaitė savo sukurtų kūrinių ištraukas, atsakinėjo į žiūrovų užduodamus klausimus. Tai puiki patirtis bei motyvacija, skatinanti ir kitus mokinius pradėti domėtis kūryba.

Po renginio komisija iš šaunaus būrio skaitovų išrinko keturis didžiausią įspūdį palikusius mokinius. Garbingą III vietą laimėjo 5b klasės mokinė Rimantė Jautakytė, II vieta atiteko 6b klasės mokiniui Osvaldui Seliavai, na, o I ąją vietą pasidalino net du moksleiviai - 6b kl. mokinys Dominykas Butkus ir 8 kl. moksleivė Miglė Žilionytė.

Nuoširdūs sveikinimai dalyviams ir nugalėtojams!

___________________________

Jurgita Popova Įrašo autorius:
Jurgita Popova
Lietuvių kalbos mokytoja
Ankstesni įrašai


Miela Naujininkų progimnazijos bendruomene,

Kviečiame visus rašyti šventinius sveikinimus vienas kitam iki vasario 13 d.

2024 m. sausio  mėn. Gamtosauginio komiteto nariai vedė mokymus „Išmesti ar perdirbti? pradinių klasių mokiniams.

Pradedamas įgyvendinti projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“, kuris yra antroji švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ dalis.
???? Programa prisidedama prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo tarp savivaldybių ir savivaldybių mokyklų. Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ skirtas įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje numatytas veiklas 22 Lietuvos savivaldybėse, kurios dalyvauja pirmajame programos sraute.

Laukiant gražiausių metų švenčių mokykloje, gruodžio 22 dieną, vyko vaidinimas „Kalėdų naktis“. 

Kviečiame visus mokinius, jų tėvelius, mokytojus, mokyklos darbuotojus
rašyti šventinius sveikinimus vienas kitam iki gruodžio 21 d.