Renginiai

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. Nr. V-36 įsakymu  „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“,   darbą vykdo nuotoliniu būdu.

Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia metodinę pagalbą  mokyklų administracijai, Vaiko gerovės komisijoms, švietimo pagalbos specialistams.

Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia individualias konsultacijas mokinių tėvams (globėjams) ir mokiniams.

Dėl konsultacijų  prašome kreiptis el. paštu nuotolinis.ugdymas@vilniausppt.lt arba tel. (85) 2 65 09 08.

Nuotolinis mokymasis šiandien tampa viena iš pagrindinių tėvų problemų. 
Kaip padėti vaikui susikurti kasdienę darbinę rutiną? 
Kaip kontroliuoti savarankišką vaiko mokymosi procesą? 
Kokias mokomąsias veiklas atlikti kartu su vaiku? 
Kaip bendradarbiauti su vaiko mokytoju? 
Ką tėvai turėtų daryti ir ko nedaryti?

Ugdomoji veikla nuo kovo 30 d. vyksta pagal pamokų tvarkaraštį.

Pamokų laikas.

Mokinių ir jų tėvų bei pedagogų IKT klausimais konsultacijos.

Budintis administracijos atstovas kiekvieną dieną mokykloje dirbs nuo 9/00 iki 13/00 val.

Raštinės tel. (8  5) 216 6366.

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui (8  5) 216 6363.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (8  5) 216 6362.

Susisiekti su mokytojais bei pagalbos specialistais galite per el.dienyną.

Susisiekti su administracija galite el.paštu: rastine@naujininku.vilnius.lm.lt

Prašome mūsų tėvelių - medicinos sektoriaus įstaigų darbuotojų - neturinčių galimybės namuose įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo vaikų priežiūros, kreiptis į mokyklos raštinę el. paštu rastine@naujininku.vilnius.lm.lt

Kovo 2–5 dienomis Vilniaus Naujininkų mokykloje netilo šurmulys, mokiniai su savo kalbų mokytojais organizavo kalbų savaitę, kurios metu įvyko gausybė renginių, skirtų atsigręžti ir susimąstyti apie literatūros reikšmę mūsų gyvenime, apie rašytojo kelią. Mokiniai visų kalbų pamokose gilino žinias apie autorius, sukūrusius įdomiausias knygas. Apie rašytojus mokiniai sužinojo ne tik iš mokytojų lūpų ar vadovėlio puslapių, bet ir išvydo dokumentinių filmų.  Mokyklos koridorius tapo puikia pažinimo ir atradimo erdve, nes pasipuošė įvairių rašytojų nuotraukomis bei kūrybos ir biografijos straipsneliais. Mokiniai atsakingai ruošėsi kalbų savaitei, rinko medžiagą apie įvairių šalių rašytojus, jų dėka mokyklos koridorius patapo literatų gatve, kurioje galėjome susipažinti su įvairių tautų rašytojais.

Pamokos nušvito neįprastomis spalvomis, kadangi jos persikėlė į kitas erdves, kuriose dar artimiau pažinome mums įdomius rašytojus bei atlikdami gausybę įdomių užduočių daug sužinojome ir išmokome.