Renginiai

Naujininkų mokyklos bendruomenė Vasario 16 – ąją švęsti pradėjo penktadienį. Tą dieną tradiciškai rinkomės į Visų šventųjų bažnyčią dalyvauti šv. Mišiose, kurias už Lietuvos valstybės atkūrimą aukojo parapijos klebonas G. Černius. 

2019 m. vasario 12 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijoje (Studentų g. 39,  Vinius) vyko technologijų olimpiada „Mano laiškas rytojui“. Olimpiados dalyvis pateikia savo projektinį - kūrybinį darbą, atitinkantį Olimpiados temą, kartu su darbo aprašu, o vėliau atlieka individualią dalyvio praktinę - kūrybinę užduotį pasirinktoje kūrybinės veiklos grupėje.

Vasario 14 d. 1-4 klasių mokiniams vyko viktorina  „ Nepriklausoma Lietuva- praeitis ir dabartis

Šiandien Vilniaus Naujininkų  mokykloje  per dorinio ugdymo pamokas lankėsi Lietuvos centrinio valstybės  archyvo darbuotojai Simona ir Valdas. Jie pravedė tris edukacines pamokas apie Vasario  16- ąją ir Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarus  7-8 klasių mokiniams.Tai buvo įdomios, paveikios, iliustruotos įvairia vaizdine medžiaga pamokos.

„O kas gi tu esi, Tėvyne, jei ne mes, jei ne mūs rankos, jei ne mūs širdys?“ (J. Marcinkevičius)

Vasario 15 d. 11.30 val. Visų Šventųjų bažnyčioje minėsime LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENĄ.