Naujienos

Gerb. mokyklos bendruomene,

šiandien visi esame iššūkio, su kuriuo susiduria ne tik Lietuva, bet ir visas pasaulis, dalyviai. Kartu galime tapti ir naujų galimybių, proveržio kūrėjais. Tai yra proga mūsų švietimo sistemai tapti modernesne, drąsiai priimančia šiuolaikines skaitmenizacijos galimybes. Jau dabar viešai kalbama apie šių pokyčių ilgalaikę reikšmę, visa bendruomenė aktyviai įsitraukia į unikalių sprendimų paiešką ir įgyvendinimą.

Lietuvos policija informuoja, kad neteisėti veiksmai virtualioje erdvėje neliks nepastebėti.

Šią  savaitę 2a klasės mokiniai per tikybos ir dailės pamokas domėjosi  verbų gamyba  ir jų prasme  Gavėnios laikotarpiu.

Vilniaus Naujininkų mokyklos švietimo pagalbos specialistų darbo nuotoliniu būdu grafikas

Įvairiais rūpimais klausimais SOCIALINIS PEDAGOGAS KONSULTUOJA:
Pirmadienį - ketvirtadienį  12.00-16.00  Skype, Messenger (paieškoje vesti "Socialinis Socialinis")