Atostogų grafikas

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens atostogos

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos atostogos

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų) atostogos

2019-04-23

2018-04-26

Vasaros atostogos

2019-06-10 (I-IV kl.)

2019-06-25 (V-X kl.)

2019-08-31 (I-IV kl.)

2019-08- 31 (V-X kl.) *

*X klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

 

Atnaujinta: 2019-03-04