Projektinė veikla

VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLA

PROJEKTINĖ IR TIRIAMOJI VEIKLA 2018-2019 M.M.

Eil. Nr.

Projekto, tyrimo pavadinimas

Vadovo v.pavardė

Partneriai (kitos institucijos)

Dalyvaujantys mokytojai

Klasės, mokinių skaičius

Vykdymo laikas

Rezultatas

 1.  

 

Skaitymo motyvaciją ugdantis integruotas technologijų ir lietuvių kalbos ilgalaikis projektas „Knygų kišenės“.

N.Misiukonienė,

L.Jančauskytė

(bendraautorės)

 

V.Noreikevičiūtė

6a,6b

(43 mok.)

Visus

metus

Per technologijų pamokas sukurtas medžiaginis stendas - su individualiai dekoruotomis “kišenėlėmis”, kuriose bus kaupiamos perskaitytų knygų kortelės. Kas mėnesį vyks perskaitytų knygų pristatymai.

 1.  

 

Socialinis tradicinis projektas  ,,Dovanėlė Tautmilės prieglaudos gyventojams“.

N. Misiukonienė

VŠĮ Tautmilės globa

S.Balčienė, J.Zinkevičienė

7a,7b

(45 mok.)

2018 m. gruodis, 2019 m.sausis, balandis, gegužė, birželis.

Pagamintos pagalvėlės, kilimėliai gyvūnų prieglaudai.

 1.  

 

Projektas “Laimingas, kad gyvenu”.

I. Juškienė

 

Visų šventųjų bažnyčia

N. Misiukonienė

V. Noreikevičiūtė

L. Glebienė

6a,6b

(43 mok.)

2018 m. spalis- 2019 m. balandis

Renginys Gyvybės dienai paminėti

 1.  

 

Tarpmokyklinis integruotas technologijų, choreografijos, dailės, etninės kultūros ir lietuvių kalbos projektas „Sakmių durstinys“ Dalyvauja mūsų mokyklos 6 a kl., Baltosios Vokės ir Trakų Vokės mokyklos.

N. Misiukonienė,

L.Jančauskytė

(bendraautorės)

Baltosios Vokės ir Trakų Vokės mokyklos.

G.Augaitytė, R.Vaitkevičiūtė

6a

(25 mok.)

Sausio III sav.

Pravestas renginys, kūrybinės dirbtuvėlės.

 1.  

 

Integruotas istorijos ir technologijų projektas ,,Istorijos ženklai”

V. Porutienė,

N. Misiukonienė

 

 

10a

(11 mok.)

2019 m. sausis, vasaris, kovas.

 

 1.  

 

Projektas “Mokiniai mokiniams” 6-8 kl.

D. Balevičiūtė

 

N.Misiukonienė

ST

6-8 kl.

2018-11  –  2019 -06

Pagaminti suvenyrai.

Vyresniųjų mokinių pamokėlės pradinukams elgesio kultūros, sveikos gyvensenos klausimais.

 1.  

“Medis – žemės gyvybė”

R. Matulienė

 

V.Sivickienė

J.Zinkevičienė

8m

2018 m.spalis- gruodis

Sukurtas stendas

 1.  

“Diplomas mamai”

V. Sabonienė

 

L.Jančauskytė

D.Dalgedaitė

S.Bakaitienė

5a,b

(50 mok.)

2019 m.balandis

Paruoštas diplomas mamai

 1.  

“Mokyklos takais takeliais”

R. Strazdienė

 

 

2a kl. bendruo-menė

2018 m. rugsėjis- 2019 m. sausis

Sukurta knyga apie mokyklą

 1.  

“Kuriame socialinę reklamą”

V. Porutienė

 

 

9-10 kl.

2019 m. sausis - kovas

Sukurti filmukai

 1.  

 Patyčių pobūdžio ir paplitimo tyrimas

K. Beinorienė

J. Cikanavičienė

 

 

1-10 kl.

2018 m. spalis- gruodis

 

 1.  

1 kl. moksleivių adaptacijos tyrimas

K.Beinorienė

 

 

 

1 kl.

2018 m. lapkritis

 

 1.  

5 kl. moksleivių adaptacijos tyrimas

J.Cikanavičienė

K.Beinorienė

 

 

5 kl.

2018 m. lapkritis

 

 1.  

“Kas man padeda mokytis? ”

N.Volosevičienė

 

 

5-10 kl.

2019 m. sausis

 

 

    15.

Skaity  Skaitymo motyvaciją ir socialinius įgūdžius ugdantis ilgalaikis projektas “Knygų kišenės”

 

L.Jančauskytė

 

V.Noreikevičiūtė

5a kl.

(14 mok.), 5b kl.

(25 mok.)

rugsėjis – gegužė

Sukurtas stendas -plakatas  su “kišenėlėmis”, kuriose bus kaupiamos perskaitytų knygų kortelės, kas mėnesį vyks perskaitytų knygų aptarimai.

 

  16.

Integruotas tikybos, etninės kultūros ir lietuvių kalbos ilgalaikis projektas “Metų ratu”

I.Juškienė,

L.Jančauskytė

 

V.Noreikevičiūtė

5a kl.

(14 mok.), 5b kl.

(25 mok.)

Spalis - balandis

Integruotos pamokos – kūrybinės dirbtuvės

 

  17.

EK veiklų ekspozicija II a. fojė „Vėrinys mokyklai

 

L.Jančauskytė

 

EK integravimo grupė

1-10 kl. mok.

Per visus mokslo metus

Surengta ekspozicija “Mokyklos veidai”, skirta mokyklos jubiliejui, ir mokyklos EK veiklų ekspozicija

 

  18.

Ilgalaikis lietuvių kalbos ir technologijų projektas „Kalbantis medis“

M. Kniubas

-

S. Balčienė

7a kl.

(22 mok.)

Rugsėjis- Sausis

Pagamintas medis, papuoštas sentencijomis, mintimis, žodžiais apie kalbą/ Lietuvą/ Skaitymą ir t.t.

 

  19.

„Atviros kultūriniam paveldui asmenybės ugdymas daugiakultūrinėje visuomenėje per  rusų literatūrą ir jos sąsają su Lietuvos kultūra.

Inscenizacijų jungiamasis koncertas-spektaklis ir moksleivių dailės darbų paroda  „Ivanas Turgenevas ir jo amžininkai“ (skirta I. Turgenevo 200 metų gimimo sukakčiai pažymėti)

R. Volodkovič

16 šalies mokyklų,

Visuotinis romų centras,

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos,
 Asociacija  “Lietuvos rusų susirinkimas“

D. Balevičiūtė

8-10 kl.

Lapkritis- balandis

Bendras spektaklis Lietuvos rusų dramos teatre.

 

 

 

Atnaujinta: 2018-10-01