Specialusi pedagogas

Mokyklos specialiosios pedagogės Nijolės Volosevičienės konsultacijų laikas nuotoliniu būdu ir bendravimo būdai bei erdvės

 

 

Konsultacijų laikas

Bendravimo būdai ir erdvės

Pirmadieniais  13.55-17.20 val.
Antradienis 14.50-18.10 val.
Trečiadienis 9.00-9.45 val.
Ketvirtadienis 14.50-18.10 val.
Penktadienis 13.00-17.20 val.

Tel.868057550

El. paštu: nijolev@mail.ru

Skype:Nijole Volosevičienė

Messenger: Nijolė Volosevičienė

Mano dienynas

 

Specialiojo pedagogo teikiamos paslaugos mokykloje:

Specialusis pedagogas atlieka pirminį pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.

  • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  • Konsultuoja mokytojus, kitus pagalbos mokiniui specialistus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiojo ugdymo klausimais.
  • Šviečia mokyklos bendruomenę mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,  ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLOS SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS
NIJOLĖS VOLOSEVIČIENĖS DARBO GRAFIKAS 2020-2021 M.M.

Savaitės diena

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

12.55 – 16.20

16.20 – 17.40

Antradienis

13.50 – 17.10

17.10 – 17.50

Trečiadienis

8.00 – 8.45

7.00 – 8.00

Ketvirtadienis

13.50 – 17.10

17.10 – 17.50

Penktadienis

12.00 – 16.20

16.20 – 17.40

 

 

Atnaujinta: 2020-09-25