Neformalus švietimas

  VILNIAUS PROGIMNAZIJOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO BŪRELIAI 2020-2021 M. M.

Eil.

Nr.

Būrelio pavadinimas

Vadovas

Klasės

Darbo laikas

Vieta

1.

Choras “Mažasis pasaulis”

J.Steiblienė

1-4

Pirmadienis 7 pamoka

16 kabinetas

2.

Dailės b. “Vaivorykštės spalvos”

J.Kuzmickienė

0-4

Antradienis 2 pamoka

Trečiadienis 7 pamoka

Ketvirtadienis 7 pamoka

 

5 kabinetas

3.

Dailės b. “Dailės grūdeliai”

R.Vaitkevičiūtė

2-4

Antradienis 9 pamoka

19 kabinetas

4.

Lietuvių l. sceninio šokio b. “Žilvitis”

G.Augaitytė

4

Pirmadienis 7,8 pamoka

Aktų salė

5.

Šokio studija “Nova”

G.Augaitytė

1-4

Antradienis 7 pamoka

Trečiadienis 7,8 pamoka

Ketvirtadienis 7 pamoka

 

Aktų salė

6.

“Šokis visiems”

G.Augaitytė

5-8

Antradienis 8 pamoka

Ketvirtadienis 8 pamoka

Aktų salė

7.

“Menai. Technologijos. Kūryba”

N.Misiukonienė

4

Trečiadienis 7,8 pamoka

17 kabinetas

8.

“Menai. Technologijos. Kūryba”

N.Misiukonienė

5-8

Pirmadienis 8,9 pamoka

17 kabinetas

9.

Jaunųjų metraštininkų

V.Porutienė

5-8

Ketvirtadienis 7,8 pamoka

14 kabinetas

10.

Teatro būrelis „Scena“

A.Vėta

5-8

Pirmadienis 7 pamoka

Trečiadienis 7 pamoka

27 kabinetas

11.

“Kūrybos industrijos”

S.Besusparytė

5

Antradienis 7 pamoka

15 kabinetas

12.

Gamtamokslinis būrelis “Įdomūs eksperimentai”

S.Bakaitienė

2-3

1-2

Ketvirtadienis 7,8 pamoka

59 kabinetas

13.

Judriųjų žaidimų b.

J.Zinkevičienė

1-2

Pirmadienis 7 pamoka

Mažoji s.s.

14.

Judriųjų ir sportinių žaidimų b.

J.Zinkevičienė

3-4

Trečiadienis 9,10 pamoka

Mažoji s.s.

15.

Tinklinio b.

J.Zinkevičienė

5-8

Pirmadienis 8 pamoka

Didžioji s.s.

16.

Jaunųjų matematikų “Noriu žinoti daugiau”

A.Šlaitaitė-Kaikarienė

7

Trečiadienis 0 pamoka

57 kabinetas

17.

Anglų kalbos b.

L.Glebienė

2-4

Antradienis 7 pamoka

29 kabinetas

18.

Šaškių b.

I.Sujatienė

2-4

Ketvirtadienis 7 pamoka

3 kabinetas

19.

Seniūnų taryba

R.Volodkovič

5-8

Antradienis 8 pamoka

58 kabinetas


Neformalus švietimas

 

Atnaujinta: 2020-10-19