Neformalus švietimas

NEFORMALIOJO UGDYMO TVARKARAŠTIS 2018-2019 M.M. II PUSMETIS

Eil. Nr.

Būrelio pavadinimas

Vadovas

Klasės

Darbo laikas

Vieta

1.

Choras „Mažasis pasaulis“

S. Kalibataitė

1-4

Ketvirtadienis 6 pam.

16 kabinetas

2.

Vokalinis ansamblis

S. Kalibataitė

5-8

Ketvirtadienis 7 pam.

16 kabinetas

3.

Dailės „Vaivorykštės spalvos“

J. Kuzmickienė

0-4

Antradienis 6 pam.

Trečiadienis 6 pam.

Penktadienis 3 pam.

5 kabinetas

4.

Šokio studija „Nova“

G. Augaitytė

1-2; 3-4

Pirmadienis 6 pam.

Ketvirtadienis 6 pam.

Antradienis 6 pam.

Ketvirtadienis 7 pam.

Aktų salė

5.

„Šokis visiems“

G. Augaitytė

5-10

Pirmadienis 7 pam.

Antradienis 7 pam.

Aktų salė

6.

Sporto b.

J. Zinkevičienė

0-1

Trečiadienis 8 pam.

M.s.s

7.

Sporto b.

J. Zinkevičienė

1-2

Trečiadienis 6 pam.

M.s.s

8.

Sporto b.

J. Zinkevičienė

3-4

Pirmadienis 6 pam.

Trečiadienis 7 pam.

D.s.s,

M.s.s

9.

Tinklinio

J. Zinkevičienė

5-9

Pirmadienis 7 pam.

D.s.s

10.

Šaškių

I. Sujatienė

2-4

Pirmadienis 6 pam.

3 kabinetas

11.

Lietuvių l. šokių

D. Afanasjeva

2

Trečiadienis 7 pam.

Pirmadienis 6 pam.

Aktų s.,

M.s.s.

12.

Gamtamokslinis b. „Įdomūs eksperimentai“

S. Bakaitienė

3-4

Pirmadienis 6,7 pam.

59 kabinetas

13.

„Technologijos. Menai. Kūryba“

N. Misiukonienė

2-4

Ketvirtadienis 6,7 pam.

16 kabinetas

14.

„Technologijos. Menai. Kūryba.“

N. Misiukonienė

5-10

Antradienis 7,8 pam.

16 kabinetas

15.

„Sieninė tapyba“

R. Vaitkevičiūtė

5-10

Antradienis 8,9,10 pam.

19 kabinetas

16.

Pokalbių klubas

J. Cikanavičienė

7-9

Trečiadienis 7 pam.

 

17.

Jaunųjų metraštininkų

V. Porutienė

6-10

Pirmadienis 7,8 pam.

14 kabinetas

18.

Viešojo kalbėjimo b.

V. Noreikevičiūtė

3-10

Pirmadienis 7 pam.

33 kabinetas

19.

Futbolo b.

E. Šiupšinskas

8-10

Antradienis 8,9 pam.

D.s.s.

20.

Sportinių žaidimų b.

R. Slapšys

5-7

Trečiadienis 7 pam.

Ketvirtadienis 7 pam.

D.s.s

21.

Ugdymas karjerai

S. Balčienė

5-10

Trečiadienis 3,4,7 pam.

 

22.

Meninė raiška (dailė)

R. Vaitkevičiūtė

8m

Ketvirtadienis 1 pam.

19 kabinetas

Neformalus švietimas

Salių užimtumo tvarkaraštis

Atnaujinta: 2019-02-18