Neformalus švietimas

                          VILNIAUS PROGIMNAZIJOS MOKYKLOS
 PLANUOJAMI  NEFORMALIOJO ŠVIETIMO BŪRELIAI 2020-2021 M. M.

Eil. nr

Būrelio pavadinimas

Vadovas

1-4 kl.

5-8 kl.

Valandų sk.

1.

Choras „Mažasis pasaulis“

J.Steiblienė

1-4

 

1

 

 

 

 

 

 

2.

Dailės b.“Vaivorykštės spalvos“

J.Kuzmickienė

0-4

 

3

3.

Dailės b. „Dailės grūdeliai“

R.Vaitkevičiūtė

2-4

 

1

4.

Lietuvių l.sceninio šokio b. „Žilvitis“

G.Augaitytė

4

 

 

2

 

5.

Šokio studija „Nova“

G.Augaitytė

1-4

 

4

6.

„Šokis visiems“

G.Augaitytė

 

5-10

2

7.

„Menai. Technologijos. Kūryba“

N.Misiukonienė

3-4

 

2

8.

„Menai. Technologijos. Kūryba.“

N.Misiukonienė

 

5-8

2

 

 

 

 

 

 

9.

Jaunųjų metraštininkų

V.Porutienė

 

5-8

2

10.

Teatro būrelis “Scena“

A.Vėta

 

5-8

2

11.

„Kūrybos industrijos“

S.Besusparytė

 

5

1

12.

Gamtamokslinis b. „Įdomūs eksperimentai“

S.Bakaitienė

2-3

1-2

 

1

1

13.

Judriųjų žaidimų b.

J.Zinkevičienė

1-2

 

1

14.

Judriųjų ir sportinių žaidimų

J.Zinkevičienė

3-4

 

2

15.

Tinklinio b.

J.Zinkevičienė

 

5-8

1

16.

Jaunųjų matematikų

A.Šlaitaitė- Kaikarienė

 

7

1

17.

Anglų kalbos b.

L.Glebienė

2-4

 

1

18.

Šaškių b.

I.Sujatienė

2-4

 

1


Aktų salės užimtumo tvarkaraštis 2019/2020 m.m.

Neformalus švietimas

Didžiosios sporto salės užimtumo tvarkaraštis (popamokinė veikla) 2019/2020 m.m.

Naujininkų mokyklos sporto salių užimtumo grafikas 2019-/2020 m.m.

Mažųjų sporto salių užimtumo tvarkaraštis (popamokinė veikla) 2019/2020 m.m.

Atnaujinta: 2020-09-07