Projektinė veikla

Mūsų mokykla dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. 

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu mokykla aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais. Mūsų mokykla gavo priemonių 1–8 klasėms už 8477,26 eurus.

Projektą įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.

 

2019-2020 m. m. Vilniaus Naujininkų mokyklos projektinė veikla

Eil.

Nr.

Renginiai

Laikas

Atsakingi

asmenys

 1.  

Projektas „Mandagumo žodynėlis“ 5-6 kl.

2019 m. spalis – 2020 m. gruodis

D. Balevičiūtė

 1.  

Projektas „Mokiniai- mokiniams“ 6-8 klasės.
 

2019 m. lapkritis- 2020 kovas.

D. Balevičiūtė

 1.  

Projektas „Mano laisvieji pasirinkimai“ 8 b klasė

2019 m. spalis – 2020m. gegužė

S. Bakaitienė,
J. Cikanavičienė,

J. Zinkevičienė

 1.  

Projektas kartu su VA Carito Laikinaisiais namais „Gerumas mūsų rankose“

Visus mokslo metus

N. Misiukonienė,
 I. Juškienė

 1.  

Istorijos geografijos projektas “Lietuvos laisvė” 5-10 klasės

2020 m. sausis- kovas

V. Porutienė,
J. Zinkevičienė

 1.  

Pilietinio ugdymo projektas “Nacionalinis saugumas” 9-10 klasės

2020 m. sausis - vasaris

V.Porutienė

 1.  

Integruotas istorijos ir technologijų projektas ,,Istorija mene” 10 klasė

2020 m. sausis, vasaris, kovas.

V.Porutienė, N.Misiukonienė

 1.  

Socialinis tradicinis projektas ,,Dovanėlė Tautmilės prieglaudos gyventojams“. 7a  ir 7m klasės

2019 m. gruodis - 2020 sausis;

2020 m. gegužė -birželis.

Projekto autorė – N.Misiukonienė,

 

 1.  

Tęstinis šalies projektas „Atviros kultūriniam paveldui asmenybės ugdymas daugiakultūrinėje visuomenėje per  rusų literatūrą ir jos sąsają su Lietuvos kultūra. Inscenizacijų jungiamasis koncertas-spektaklis ir moksleivių dailės darbų paroda „Čiuvstva dobryje ja lyroj probuždal“  (skirti I. Krylovo 250 ir A. Puškino 220 metų gimimo sukakčiai pažymėti)

2019 m. rugsėjis – 2020 m. balandis.

 

Spektaklis Lietuvos rusų dramos teatre vasario IV savaitę

R. Volodkovič

 1.  

Projektas „Laiškas mokytojui“ 6a, 6b, 7a klasės

2019 m. spalis

Aurimas Vėta

 1.  

  Ilgalaikis skaitymo skatinimo projektas “Knygnešys- laisvės šauklys”.

 

 2019 m. spalis  - 2020 m. kovas

 

 

Aurimas Vėta, Viktorija Noreikevičiūtė, Sigita Balčienė

 1.  

Projektas „Diplomas mamai“

5 a, b klasės (įtraukiamos mamos)

 

2020 m. kovas

D. Dalgedaitė,

V.Sabonienė.

 1.  

Integruotas fizikos – astronomijos projektas “Solaris”,   7 klasės

 

2020 m. kovas

R. Nemeikienė

 1.  

„ Mano šeima“   1a, 1b, 1c kasės

2020-01-05-

2020-05-16

R. Simonavičienė

V. Grybauskienė

S. Klusaitė

 1.  

Savivaldybės organizuotas projektas  

 „ Sveikas miestas“   2a, 2b klasės

Visus mokslo metus

V. Chlebnikovienė

N. Vaicekauskienė

 1.  

„ O spalvotoji knygele, vesk mane į savo šalį“ 3a, 3b, 3c klasės

2019 m. lapkritis -  2020 m. balandis.

R. Strazdienė

I. Sujatienė

J. Cironkienė

 1.  

Dalyvavimas mokyklos etnokultūros projekte :

 • Edukacinė programa “ Natūralaus bičių vaško žvakių gamyba” 4a, 4b klasės

 

 • Edukacinė programa „ Lino kelias“ Dalgėdų sodyboje   1a, 1b, 1c klasės

 

 

 • Lietuvių liaudies amatai. Kūrybinių darbų paroda

“ Ąsočiai” 3a, 3b, 3c klasės

Edukacinė programa

„ Tradiciniai aukštaičių kaimo amatai“ Anykščių raj. 3a, 3b, 3c klasės

 

 • Edukacinė programa  „ Duonos kelias“ Anykščiuose 2a, 2b klasės

Visus mokslo metus

2019 m. spalis

 

 

 

2019 m. lapkritis - gruodis

 

 

 

2019 m. lapkritis.

 

 

2020 m. birželis

 

 

 

2020 m. birželis

 

1-4 kl. mokytojos

 

Jolanta Kuzmickienė

Justina Grudinskienė

 

 

Roma Simonavičienė

Vilija Grybauskienė

Sigita Klusaitė

 

 

R. Strazdienė

I. Sujatienė

J. Cironkienė

 

 

 

V. Chlebnikovienė

N. Vaicekauskienė

18.   Mandagiausių mokinių ir mokytojų rinkimai ir apdovanojimai.  2020 m. gegužė-birželis

Seniūnų taryba 

N. Misiukonienė
Regina Volodkovič