Projektinė veikla

VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLA

PROJEKTINĖ IR TIRIAMOJI VEIKLA 2017-2018 M.M.

Eil. Nr.

Projekto, tyrimo pavadinimas

Vadovo vardas, pavardė

Partneriai (kitos institucijos)

Dalyvaujantys mokytojai

Klasės, mokinių skaičius

Vykdymo laikas

Rezultatas

1.

Integruotas informacinių technologijų – matematikos projektas „Išardyk piramidę“,

Alma Šlaitaitė - Kaikarienė

 

V. Sabonienė,

D. Dalgedaitė

5-10 kl.

Balandis

Paroda „Išardyk piramidę“, balandis 23 – 27 d.

2.

Projektas ,,Vėrinys Lietuvai”

Rasa Strazdienė

 

V. Chlebnikovienė

N. Vaicekauskienė

R. Simonavičienė

V. Grybauskienė

S. Klusaitė

J. Kuzmickienė

J. Grudinskienė

I. Sujatienė

J. Cironkienė

1a, 1b, 1c,

2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b.

(225 mok.)

Rugsėjis- gegužė

 

 

 

 

 

 

Kovas

III sav.

Bus ugdomas tautiškumas, meilė Lietuvai. Mokiniai sieks savo darbais, veiklomis, pasiekimais garsinti klasę, mokyklą.

Organizuotas renginys miesto mastu .

3.

Tęstinis etnokultūros integravimo projektas ,,Rėdos ratas”

Laima Jančauskytė

Adventas. Kalėdos.

R. Strazdienė

I. Sujatienė

J. Cironkienė

1a, 1b, 1c.

(70 mok.)

Lapkritis-gruodis

Įgys žinių apie kalėdinius adventinius papročius. Ugdys kūrybiškumą. Patirs gerų emocijų.Paruoš vaidinimą tėveliams.

Išvyka į Kernavę. Edukacinė programa ,,Kūčiukų kepimas”.

J. Kuzmickienė

J. Grudinskienė

 

2a, 2b

(53 mok.)

Gruodžio 3 sav.

Praplės etninės kultūros žinias.

Susipažins su Kūčių ir Kalėdų papročiais. Praktinės veiklos metu išmoks minkyti tešlą ir formuoti kūčiukus.

 

Išvyka į Trakus.

Edukacinė programa ,,Natūralaus bičių vaško žvakių gamyba”.

 

R. Simonavičienė

V. Grybauskienė

S. Klusaitė

 

3a, 3b, 3c

( 54 mok.)

Lapkričio 3 sav.

Susipažins su vienu seniausių amatų – žvakių liejimu, naudojant bičių vašką. Lies įvairių formų suvenyrines žvakutes. Patirs tikrą kūrybinį džiaugsmą.

 

Išvyka į Rumšiškes.

Edukacinė programa ,,Šventinių meduolių kepimas ir puošyba”.

V. Chlebnikovienė

N. Vaicekauskienė

 

4a, 4b

(50 mok.)

Spalio

4 sav.

Susipažins su liaudies tradicijomis, papročiais. Mokysis kepti ir puošti meduolius.

 

4.

Pilietinio ugdymo projektas “Nacionalinis saugumas”

Vaida Porutienė

-

-

9-10 kl., 48 mok.

Sausis-vasaris

Bus sukurti filmukai apie Lietuvą

5.

Integruotas lietuvių, geografijos, biologijos  projektas “Kaip pristatyčiau Lietuvą pasauliui”

Vida Sivickienė

-

J. Zinkevičienė

R. Matulienė

7m

24 mok.

Rugsėjis-Gruodis

Atviras projekto pristatymas. Mokiniai daugiau sužinos apie Lietuvą

6.

Šalies projektas  „Gyvybės šaltinis-žalioji Lietuva“ (anglų, rusų, chemija) 9-10kl.

Stasė Bakaitienė

Panevėžio, Šiaulių gimnazijos

A. Stašaitienė

R. Volodkovič

9-10 kl.

apie 25 mokinius

Rugsėjis - birželis

Konferencija ir video filmas

7.

Knygų keitykla

Sigita Balčienė

-

M.Kniubas, A.Skarienė

6a, 9a (35 mok.)

Rugsėjis, spalis

Knygų keityklos pristatymo renginys

8.

Šalies projektas „Atviros kultūriniam paveldui asmenybės ugdymas daugiakultūrinėje visuomenėje per  rusų literatūrą ir jos sąsają su Lietuvos kultūra.

Inscenizacijų jungiamasis koncertas-spektaklis ir moksleivių dailės darbų paroda  pagal XX amžiaus žymių rusų ir lietuvių kūrinius

Regina

Volodkovič

Dalyvauja 10 Vilniaus ir šalies bendrojo lavinimo mokyklų

D. Balevičiūtė

7-10 kl.
 

Lapkritis - balandis

Spektaklis Lietuvos rusų dramos teatre

9.

Kalendorinės šventės, jų papročiai. Adventas. Kalėdos.

Rasa Strazdienė

Kerniaus malūnas (bus organizuojama ekskursija į Kerniaus malūną, kur vyks edukacinės pamokos “Kūčiukų kepimas , kalėdiniai burtai ir papročiai”.

I. Sujatienė

J. Cironkienė

I. Juškienė

S. Kalibataitė

1a- 24 mok.

1b- 24 mok.

1c- 24 mok.

2017 m. 11-12 mėn.

Mokiniai ruošdamiesi  ir da-lyvaudami įvairiose veiklose

(1a- “Kalėdų  belaukiant”  renginys tėveliams,

1b- atvira kla-sės valandėlė

“ Elgesys Kalėdų šventės metu”,

1c- integruota pamoka  etnine tema “Advento papročiai”)

įgys žinių apie Advento ir Kalėdų laikotarpius, sužinos papročius, išmoks džiaugtis Laukimu.

10.

Tradicinis  technologijų  projektas ,,Dovanėlė Tautmilės prieglaudos gyventojams“    

Nijolė Misiukonienė

Tautmilės prieglauda

 

7a, 7m kl.

(40)

Gruodis, 2018 m. sausis, balandis,

gegužė.

Pasiūtos pagalvėlės, kilimėliai.

 

11.

Projektas ,,Mokiniai mokiniams“

Danutė Balevičiūtė

 

Seniūnų taryba,

N. Misiukonienė

Gabieji mokiniai (7),

5-7 kl. (12)

2017 m. spalis- 2018 m. gegužė

Pagaminti suvenyrai ,,Medeliai”, parengtos ir pravestos pamokėlės pradinių klasių mokiniams gamtosaugos ir elgesio kultūros temomis.

12.

Mokyklos erdvių kūrimas

Nijolė

Misiukonienė

 

D. Balevičiūtė

 

Mokinės savanorės

9-10 kl.

2017-2018 m.m.

Senų baldų atnaujinimas.

Gražios aplinkos kūrimas priešmokyklinukams.

13.

Kalbų  metodinės  projektas  „Išvysiu Lietuvą iš naujo...“  (Renginių ciklo „Vėrinys Lietuvai „  dalis)

Laima Jančauskytė

-

V.Varkalienė,

L. Glebienė,

A. Stašaitienė,

Ž. Motiejūnienė,

R. Volodkovič,

R. Matulienė,

V. Fokinienė,

S. Balčienė,

R.Pilipavičiūtė

5-10 kl. (220 mok.)

Rugsėjis-spalis

Išvykos į įvairias Lietuvos vietas.

Baigiamasis Kalbų savaitės renginys.

14.

Skaitymo motyvaciją, etninę savimonę ir socialinius įgūdžius ugdantis projektas “Skaitau minkštai”

Laima Jančauskytė

-

L. Jančauskytė,

I. Juškienė

5 a kl.

Per visus mokslo metus

Klasėje sukurta socialinio ugdymo erdvė “Ratas”. Gilėjančios bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos, stiprėjanti etninė savimonė , didėjanti skaitymo motyvacija.

15.

EK veiklų ekspozicija II a. fojė „Vėrinys Lietuvai“

 

Laima Jančauskytė

-

EK integravimo grupė

1-10 kl. (500 mok.)

Per visus mokslo metus

Renginių nuotraukomis bei aprašymais pildoma EK veiklų ekspozicija „Vėrinys Lietuvai“

16.

1 kl. mokinių adaptacijos tyrimas

Kristina Beinorienė

Jūratė Cikanavičienė

 

R. Strazdienė

J. Cironkienė

I. Sujatienė

72

Lapkričio mėn.

Rezultatai pristatyti klasių vadovų metodinėje grupėje ir tėvų susirinkimo metu

17.

5 kl. mokinių adaptacijos tyrimas

Kristina Beinorienė

Jūratė Cikanavičienė

 

N. Misiukonienė

V. Fokinienė

45

Lapkričio mėn.

Rezultatai pristatyti klasių vadovų metodinėje grupėje ir tėvų susirinkimo metu

18.

5-10 kl. “Patyčių pobūdžio ir paplitimo tyrimas”

Kristina Beinorienė

Jūratė Cikanavičienė

 

 

 

Spalio-gruodžio mėn.

Išsiaiškinti patyčių mastą mokykloje. Rezultatai pristatyti klasių vadovų metodinėje grupėje

19.

Projektas “Šimtas žodžių apie tave”

Kristina Beinorienė

Jūratė Cikanavičienė

 

 

 

Spalio – kovo mėn.

Paroda mokinių darbų “Savaitė be patyčių” metu

Atnaujinta: 2017-11-10