Specialistai

Kristina Beinorienė
Socialinė pedagogė

Kontaktai:

Kamilė Borkovskienė
Psichologė, ugdymo karjerai koordinatorė

Kontaktai:

Vilma Budreckienė
Spec. pedagogė

Kontaktai:

Jūratė Cikanavičienė
Psichologė

Kontaktai:

Atnaujinta: 2017-01-14