Ugdymo karjerai koordinatorius

Ugdymo karjerai ir profesinio informavimo konsultacijos

Pirmadieniais 13:50-14:35 (7 pam.) 34 kab.

Dėl kito konsultacijų laiko kreipkitės į Ugdymo karjerai koordinatorę Sigitą Balčienę.

Kada kreiptis į UK specialistą?

  • Nori geriau pažinti save (vertybes, interesus, gebėjimus, stipriąsias puses ir t.t.);
  • Nežinai, ką nori veikti baigęs mokyklą;
  • Abejoji savo pasirinkimais;
  • Nori geriau susipažinti su pasirinkta profesine sritimi ar mokymo įstaiga;
  • Turi idėjų ar pasiūlymų mums.

Ką daro UK specialistai mokykloje?

  • teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais;
  • atlieka gebėjimų, polinkių, profesinio tinkamumo testus, įvertina asmens profesinį kryptingumą, tinkamumą, asmenines savybes ir gebėjimus;
  • teikia pažintinę informaciją apie darbą ir profesijų pasaulį;
  • supažindina su karjeros planavimu, vykdo profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo programas;
  • mokinių tėvams, mokytojams teikia informaciją ir konsultuoja profesijų ir specialybių įgijimo, įsidarbinimo bei kitais darbo rinkos klausimais.

Pagrindinis teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

 UK koordinacinė grupė:

Danutė Balevičiūtė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sigita Balčienė- ugdymo karjerai koordinatorė

Jūratė Cikanavičienė – psichologė

Kristina Beinorienė – socialinė pedagogė

Violeta Sabonienė – informacinių technologijų mokytoja

Alma Skarienė – bibliotekos vedėja

Nijolė Misiukonienė – technologijų mokytoja

Naudingos nuorodos:

Apie studijas Lietuvoje:

Apie studijas užsienyje:

Atnaujinta: 2018-09-26