Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos pirmininkė – Stasė Bakaitienė, chemijos mokytoja – ekspertė

Mokyklos tarybos sekretorė -  Vida Varkalienė, vyr. anglų mokytoja

 

Mokyklos tarybos nariai:

A.Tichomirova– mokinių atstovė

Ž.Kėvišas – mokinių atstovas

M. Lelys – mokinių atstovas

L. Misiūnaitė – mokinių atstovė

R. Stanulis – mokinių atstovas

Ž.Vosylius – tėvų atstovas

G. Vaičė – tėvų atstovė

I. Banevičiūtė – tėvų atstovė

 R. Brazis – tėvų atstovas

N.Bielskis – tėvų atstovas

M. Kniubas – mokytojų atstovas

J.Kuzmickienė – mokytojų atstovė

K.Beinorienė – socialinė pedagogė