Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos pirmininkė – Stasė Bakaitienė, chemijos mokytoja – ekspertė

Mokyklos tarybos sekretorė -  Vida Varkalienė, vyr. anglų mokytoja

 

Mokyklos tarybos nariai:

K. Zuj – mokinių atstovė

D. Sarulis – mokinių atstovas

D. Maskalenka – mokinių atstovas

F. Grigūnas – mokinių atstovas

J. Morkūnas– mokinių atstovas

Ž. Vosylius – tėvų atstovas

G. Vaičė – tėvų atstovė

R. Brazis – tėvų atstovas

E. Kutkuvienė– tėvų atstovė

M. Kniubas – mokytojų atstovas

J. Kuzmickienė – mokytojų atstovė

R.Strazdienė – mokytojų atstovė