Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos pirmininkė – Stasė Bakaitienė, chemijos mokytoja – ekspertė

Mokyklos tarybos sekretorė -  Vida Varkalienė, vyr. anglų mokytoja

 

Mokyklos tarybos nariai:

K. Zuj – mokinių atstovė

Ž.Kėvišas – mokinių atstovas

D. Maskalenka – mokinių atstovas

E. Masel – mokinių atstovė

K. Nomeikaitė – mokinių atstovė

Ž.Vosylius – tėvų atstovas

G. Vaičė – tėvų atstovė

I. Banevičiūtė – tėvų atstovė

R. Brazis – tėvų atstovas

J. Kavaliauskienė – tėvų atstovė

M. Kniubas – mokytojų atstovas

J.Kuzmickienė – mokytojų atstovė

K.Beinorienė – socialinė pedagogė