Mokytojams

 

Vilniaus Naujininkų progimnazijos 2021-2022 m.m konsultacijų tvarkaraštis 5-8 kl. mokiniams
Vilniaus Naujininkų progimnazijos lankomumo tvarkos aprašas
Pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m.m. I pusmetis
VILNIAUS NAUJININKŲ PROGIMNAZIJOS 2021-2022 IR 2022-2023 M.M. PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS
Vilniaus universiteto mokslininkų rekomendacijos mokykloms ir mokiniams
Tėvų/globėjų ir kitų asmenų apsilankymų Vilniaus Naujininkų progimnazijoje aprašas
Nuotolinio mokymo(si) / Ugdymo(si) vadovas
Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos mokytojams
Skaitmeninės priemonės nuotoliniam mokymui. Atnaujinta informacija
Ugdymas nuotoliniu būdu. PPT rekomendacijos.
Vilniaus Naujininkų mokyklos nuotolinio mokymo planas
Prašymo forma
Vilniaus Naujininkų progimnazijos himnas
Socialinės pilietinės veiklos apskaitos lapas
Prašymas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminare/ konferencijoje/ kursuose/ renginyje
Pranešimas apie patyčias
Paaiškinimas dėl nepateisintų pamokų
MT veiklos planas 2020 - 2021 m.m.
KV planas 2020-2021 m.m.
Išvykų forma

Interneto portalas, kuriame tėvai, mokytojai ir mokiniai gali rasti idėjų, kaip mokymosi sutrikimų turintys vaikai geriau išmoksta: skaitmenines mokymo priemones, inovatyvias strategijas, knygas ir straipsnius apie skaitymo, rašymo, matematikos, neverbalinius, dėmesio ir aktyvumo sutrikimus.

Atnaujinta: 2020-10-17