Neformalus švietimas

  VILNIAUS PROGIMNAZIJOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO BŪRELIAI 2021-2022 M. M.

Eil. nr

Būrelio pavadinimas

Vadovo vardas, pavardė

klasės

Val. sk

Darbo laikas, vieta

1.

Dailės b. „Vaivorykštės spalvos“

Jolanta Kuzmickienė

1-2;

3-4

3

K 3,6, A7 (5 kab.)

2.

Choras „Mažasis pasaulis“

Jūratė Steiblienė

1-4

2

Pr 6, T 6 (18 kab.)

3.

Šokio  ir judesio b.

Kamilė Sunklodaitė

3

2

T 6, 7  (aktų salė)

4.

Technologijų b.

Skaistė Besusparytė

2-4

1

Pr. 7 (31 kab.)

5.

Šaškių b.

Ilona Sujatienė

1-4

1

Pn 6 (3 kab.)

6.

Anglų k .b. "English is GREAT".

Lina Glebienė

3-4

1

T 7 P. (29  kab.)

    7.  Sporto b.  Jolanta Zinkevičienė 3-4 1

T 8 P. (Mss)

8. Sporto b.  Skaistė Besusparytė 2a, 3a  1

A 9 (Dss)

9. Sporto b.  Skaistė Besusparytė 1a, 1b, 1c  1 A 6 (Mss)
10. Sporto b.  Skaistė Besusparytė 4a, 4b, 3b, 3c 1 T 7 (Mss)

11.

Menai.Technologijos. Kūryba.

Nijolė Misiukonienė

5-8

2

PR 8,  T 7    (18 kab.)

12.

Dailės b. „Menų sodai“

Rima  Vaitkevičiūtė

3, 7-8

1+1

A 8, 9 (19 kab.)

13.

Kūrybinių industrijų b.

Skaistė Besusparytė

6-7

1

A8  (45 kab.)

14.  Būrelis "Scena" Aurimas Vėta 4-8 1

 

15.

Jaunųjų metraštininkų

Vaida Porutienė

5-8

2

A 8,9 (14 kab.)

16.

Seniūnų taryba

Regina Volodkovič

4-8

1+1

T 7, 8  (58 kab.)

17.

Judriųjų sportinių žaidimų

Jolanta Zinkevičienė

5-6

1

T 8  (Dss)

18.

Tinklinio b.

Jolanta Zinkevičienė

6-8

1

Pr. 8 (Dss)

19.

Jaunųjų turistų b.

Gediminas Urbonas

8

4

 

20.

Rusų k. b. „Rusų kalba linksmai“

Danutė Balevičiūtė

5-6

2

K 7, 8  (30 kab.)


Neformalus švietimas

 

Atnaujinta: 2021-10-13