Neformalus švietimas

NEFORMALIOJO UGDYMO TVARKARAŠTIS 2018-2019 M.M. I PUSMETIS

Eil. Nr.

Būrelio pavadinimas

Mokytojo v. pavardė

Klasės

Darbo laikas

Vieta

1

Choras „Mažasis pasaulis“

S. Kalibataitė

1-4

Ketvirtadienis
6 pamoka

16 KAB.

2

Vokalinis ansamblis

S.Kalibataitė

5-8

Ketvirtadienis
7 pamoka

16 KAB.

3

Dailės „Vaivorykštės spalvos“

J.Kuzmickienė

0-4

Antradienis
6 pamoka,
Trečiadienis
6 pamoka,
Penktadienis
3 pamoka

5 KAB.

4

Šokio studija „Nova“

G.Augaitytė

 

1-2

 

 

Pirmadienis
6 pamoka ,
Ketvirtadienis
 6 pamoka,

Aktų salė

3-4

Antradienis
6 pamoka,
 Ketvirtadienis
7 pamoka

5

„Šokis visiems“

G.Augaitytė

5-10

Pirmadienis
7 pamoka,
Antradienis
7 pamoka

Aktų salė

6

Sporto būrelis

J.Zinkevičienė

0-1

Trečiadienis

8 pamoka

MSS

7

Sporto būrelis

J.Zinkevičienė

1-2

Trečiadienis

6 pamoka

MSS

8

Sporto būrelis

J.Zinkevičienė

3-4

Pirmadienis
6 pamoka

DSS

Trečiadienis
7 pamoka

MSS

9

Tinklinio būrelis

J.Zinkevičienė

5-9

Pirmadienis

7 pamoka

DSS

10

Šaškių būrelis

I.Sujatienė

2-4

Pirmadienis

6 pamoka

3 KAB.

11

Lietuvių liaudies šokių būrelis

D.Afanasjeva

2

Trečiadienis

7 pamoka

Aktų salė

Pirmadienis

6 pamoka

MSS

12

Gamtamokslinis būrelis „Įdomūs eksperimentai“

S.Bakaitienė

3-4

Trečiadienis

6- 7 pamokos

59 KAB.

13

„Technologijos. Menai. Kūryba“

N.Misiukonienė

2-4

Ketvirtadienis

6 - 7 pamokos

16 KAB.

14

„Technologijos. Menai .Kūryba.“

N.Misiukonienė

5-10

Antradienis
7-8 pamokos

16 KAB.

15

„Sieninė tapyba“

R.Vaitkevičiūtė

5-10

Antradienis

8 pamoka

Ketvirtadienis

  7- 8 pamokos

19 KAB.

16

Pokalbių klubas

J.Cikanavičienė

7-9

Trečiadienis

7 pamoka

 

17

Jaunųjų metraštininkų

V.Porutienė

6-10

Pirmadienis

  7- 8 pamokos

14 KAB.

18

Viešojo kalbėjimo būrelis

V.Noreikevičiūtė

3-10

Pirmadienis

7 pamoka

33 kab.

19

Futbolo būrelis

E.Šiupšinskas

8-10

Antradienis

8 - 9 pamokos

DSS

20

Sportinių žaidimų būrelis

R.Slapšys

5-7

Trečiadienis
7 pamoka,
Ketvirtadienis
7 pamoka

DSS

21

Ugdymas karjerai

S.Balčienė

5-10

Trečiadienis

3-4 pamokos ir
7 pamoka

34 KAB.

22

Meninė raiška (dailė)

R.Vaitkevičiūtė

8m

Ketvirtadienis
1 pamoka

19 KAB.

Neformalus švietimas

Atnaujinta: 2018-09-21