Neformalus švietimas

VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLOS

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO BŪRELIŲ TVARKARAŠTIS 2019-2020 M. M.

Eil. Nr.

Būrelio pavadinimas

Vadovas

Klasės

Darbo laikas

Vieta

1.

Choras “Mažasis pasaulis”

S.Kalibataitė

1-4

Pirmadienis 6 p.

16 k.

2.

Vokalinis ansamblis

S.Kalibataitė

5-8

Pirmadienis 7 p.

16 k.

3.

Dailės būrelis “Vaivorykštės spalvos”

J.Kuzmickienė

0-4

Trečiadienis 6 p., Ketvirtadienis 6 p.

Penktadienis 3 p.

5 k.

5 k.

43 k.

4.

Dailės būrelis “Keliauju po kūrybos šalį”

R.Vaitkevičiūtė

2-3,5

Antradienis 7,8 p.

19 k.

5.

Lietuvių l. sceninio šokio būrelis “Žilvitis”

D.Afanasjeva

1-3

Antradienis 7 p.

Ketvirtadienis 1 p.

Penktadienis 6 p.

m.s.s.

A.s

A.s.

6.

Šokio studija “Nova”

G.Augaitytė

1-4

Pirmadienis 6 p.

Trečiadienis 6,7 p

Ketvirtadienis 7 p..

A.s.

7.

“Šokis visiems”

G.Augaitytė

5-10

Pirmadienis 7 p.

Ketvirtadienis 7 p.

A.s.

8.

“Menai. Technologijos. Kūryba”

N.Misiukonienė

3

Ketvirtadienis 6,7 p.

17 k.

9.

“Menai. Technologijos. Kūryba”

N.Misiukonienė

5-10

Trečiadienis 7,8 p.

17 k.

10.

Jaunųjų metraštininkų

V.Porutienė

5-8

Trečiadienis 8,9 p.

14 k.

11.

Teatro būrelis

A.Vėta

5-8

Pirmadienis 7 p.

Ketvirtadienis 8 p.

27 k.

12.

Kūrybinio rašymo būrelis

A.Vėta

5-8

Trečiadienis 7 p.

Ketvirtadienis 7 p.

27 k.

13.

Gamtamokslinis būrelis
“Įdomūs eksperimentai”

S.Bakaitienė

2-3

Trečiadienis 6, 7 p.

59 k.

14.

Judriųjų žaidimų būrelis

J.Zinkevičienė

1-2

Antradienis 6 p.

M.s.s.

15.

Judriųjų ir sportinių žaidimų

J.Zinkevičienė

3-4

Trečiadienis 7 p.

Ketvirtadienis 7 p.

D.s.s.

16.

Tinklinio būrelis

J.Zinkevičienė

5-9

Pirmadienis 7 p.

D.s. s.

17.

Sportinių žaidimų būrelis

E.Šiupšinskas

8-10

Antradienis 8,9 p.

D.s. s.

18.

Judriųjų sportinių žaidimų

R.Slapšys

5-6

Trečiadienis 7 p.

Ketvirtadienis 8 p.

D. s. s.

19.

Šaškių būrelis

I.Sujatienė

2-4

Pirmadienis 6 p.

3 k.

20

Informacinių technologijų būrelis
“Modeliuok ir programuok”

V.Sabonienė

5-8

Pirmadienis 7 p.

46 k.

Neformalus švietimas

Aktų salės užimtumo tvarkaraštis 2019/2020 m.m.

Didžiosios sporto salės užimtumo tvarkaraštis (popamokinė veikla) 2019/2020 m.m.

Naujininkų mokyklos sporto salių užimtumo grafikas 2019-/2020 m.m.

Mažųjų sporto salių užimtumo tvarkaraštis (popamokinė veikla) 2019/2020 m.m.

Atnaujinta: 2019-09-27