Ikimokyklinis ir priešmokyklinis

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupėse vykdomi tradiciniai renginiai
IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIS
DIENOTVARKĖ
IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO APRAŠAS
​​

Registracija į Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Atnaujinta: 2017-03-20