Ikimokyklinis ir priešmokyklinis

  

 

 

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas
Rekomendacijos dėl poilsio laiko organizavimo Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose
VPPT svarbi informacija tėvams dėl specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo ir švietimo pagalbos skyrimo 2016 m. gimusiems vaikams
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių ir mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka
Dėl mokesčio už darželį tvarkos pakeitimo
Vilniaus Naujininkų progimnazijos nuostatai
IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO APRAŠAS
Rankų higienos plakatas
DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupėse vykdomi tradiciniai renginiai
IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIS
DIENOTVARKĖ
​​

Registracija į Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

 

Atnaujinta: 2024-01-09