Ikimokyklinis ir priešmokyklinis

 

Artėjant priešmokyklinio ugdymo grupių išleistuvių šventėms maloniai primename, kad organizuojant ugdytinių atsisveikinimą su darželiu, džiaugiantis ypatinga diena, būtina nepamiršti tinkamai pasirūpinti Jūsų bendruomenių narių saugumu. Pažymime, kad šventiniu renginiu metu reikia laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų  ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų reikalavimų (nuoroda į aktualų teisės aktą: 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9addd771b12c11ecaf79c2120caf5094).

Savivaldybė rekomenduoja pagal galimybes šventes rengti lauko erdvėse, tačiau esant nepalankioms oro sąlygoms prašome svarstyti dėl renginių perkėlimo į įstaigų uždaras patalpas. Primename, kad svarbu atsakingai laikytis visų saugumo reikalavimų ir rekomendacijų bei griežtos grupių izoliacijos principo švenčių metu.  

Rekomenduojame:

  • šventes organizuojant lauke, leisti tėvams (globėjams) dalyvauti renginiuose laikantis saugumo reikalavimų.

  • šventes organizuojant įstaigos patalpose, leisti tėvams (globėjams) dalyvauti renginiuose rekomenduojant dėvėti apsaugines veido kaukes ar respiratorius bei laikantis saugumo reikalavimų.

Vilniaus Naujininkų progimnazijos nuostatai
IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO APRAŠAS
Rankų higienos plakatas
Informacija tėvams dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
Rekomendacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo ugdymo įstaigose nuo gegužės 18 d.
Rekomendacijos dėl vaiko dienotvarkės karantino metu
DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupėse vykdomi tradiciniai renginiai
IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIS
DIENOTVARKĖ
​​

Registracija į Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

 

Atnaujinta: 2022-04-15