Akademiniai

   2021-2022 m. 1- 8 kl.  pirmūnai,

baigę aukštesniuoju lygiu