Priėmimo tvarka

MOKINIŲ PRIĖMIMAS 2019-2020 MOKSLO METAMS

MOKINIŲ, KVIEČIAMŲ MOKYTIS, SĄRAŠAI

Papildomas mokinių, kviečiamų mokytis 1-9 klasėse, sąrašas:

Kviečiamų mokytis sąrašai 2019-08-27

1 klasių sąrašai

INFORMACIJA DĖL MOKYMOSI SUTARČIŲ PASIRAŠYMO!!!

Informuojame, jog mokymosi sutartys su priimtų į 1-4 klases mokinių tėvais (globėjais) bus pasirašomos birželio 12,13,17,20,21, 25-28 dienomis nuo 9/00 iki 15/00 val., mokyklos raštinėje (I aukštas, 11 kabinetas).

Atvykus pasirašyti mokymosi sutarties prašome pateikti šiuos dokumentus:

  • Vaiko gimimo liudijimo kopiją,
  • Dvi dokumentines nuotraukas,
  • Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma 027-1a), jeigu turite popierinę formą,
  • Priešmokyklinio ugdymo grupės pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją (priimtiems į 1-as klases),
  • Mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašą (priimtiems į 2-4 klases).

Kviečiamų mokytis sąrašai

Elektroninė registracija į Vilniaus mokyklas – prašymus teikti internetu https://svietimas.vilnius.lt/Informuojame, kad prašymus dėl Priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas bus galima pateikti nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMAS

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS
Priėmimo komisijos sudėtis
​​
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas

Prašome susipažinti su instrukcija, kaip užpildyti prašymą  https://darzelis.vilnius.lt/new/subsystems/darzeliai/files/mokyklos_project.mp4

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvųjį žemėlapį galite rasti šiuo adresu:

https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools#

Konsultacijų laikas dėl prašymų pateikimo internetu

Pirmadieniais

9.00 - 15.00 (60 kabinetas); 8.00 - 15.30 (raštinė); 8.30 - 15.30 (13 kabinetas)

Antradieniais

9.00 - 15.00 (60 kabinetas); 8.00 - 15.30 (raštinė); 8.30 - 16.30 (13 kabinetas)

Trečiadieniais

9.00 - 15.00 (60 kabinetas); 8.00 - 15.30 (raštinė); 8.30 - 10.30 (13 kabinetas)

Ketvirtadieniais

9.00 - 15.00 (60 kabinetas); 8.00 - 15.30 (raštinė); 8.30 - 15.30 (13 kabinetas)

Penktadieniais

9.00 - 14.00 (60 kabinetas); 8.00 - 15.30 (raštinė); 8.30 - 15.30 (13 kabinetas)

 

Atnaujinta: 2019-08-27