Pedagogai

VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLOS PEDAGOGAI

2018-2019 M.M.

 

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Dėstomas dalykas /pareigos

Kvalifikacinė kategorija

 1.  

Gediminas Urbonas

Direktorius, istorija

II vadybinė kategorija, vyresnysis mokytojas

 1.  

Žydrūnė Motiejūnienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalba

III vadybinė kategorija, metodininkė

 1.  

Danutė Balevičiūtė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, etika, rusų kalba

II vadybinė kategorija, mokytoja metodininkė

 1.  

Violeta Sabonienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematika ir informacinės technologijos

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Greta Augaitytė

Neformalus švietimas

Mokytoja metodininkė

 1.  

Stasė Bakaitienė

Chemija, gamta ir žmogus

Mokytoja ekspertė

 1.  

Aurelija Stašaitienė

Anglų kalba

Mokytoja ekspertė

 1.  
Sigita Balčienė Lietuvių kalba Vyresnioji mokytoja
 1.  

Vida Chlebnikovienė

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Vita Češkevičienė

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

 1.  

Dainė Dalgedaitė

Informacinės technologijos, matematika

Mokytoja

 1.  
Juratė Cironkienė Pradinis ugdymas Mokytoja
 1.  

Lina Glebienė

Anglų kalba

Mokytoja

 1.  

Vilija Grybauskienė

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Laima Jančauskytė

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

 1.  

Inga Juškienė

Tikyba, žmogaus sauga

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Sabina Kalibataitė

Muzika

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Mantas Kniubas

Technologijos

Mokytojas

 1.  

Jolanta Kuzmickienė

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Rita Matulienė

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

 1.  

Nijolė Misiukonienė

Technologijos

Mokytoja metodininkė

 1.  

Viktorija Noreikevičiūtė

Lietuvių kalba

Mokytoja

 1.  

Janina Pečiulienė

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 1.  

Sigita Klusaitė

Pradinis ugdymas

Mokytoja

 1.  

Rasa Birutė Pilipavičiūtė

Vokiečių kalba

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Vaida Porutienė

Istorija, pilietiškumo pagrindai

Mokytoja metodininkė

 1.  
Roma Simonavičienė

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Vida Sivickienė

Biologija, gamta ir žmogus

Mokytoja metodininkė

 1.  
Rimantas Slapšys

Kūno kultūra

Vyresnysis mokytojas

 1.  

Rasa Strazdienė

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

 1.  
Justina Grudinskienė Pradinis ugdymas Mokytoja
 1.  

Ilona Sujatienė

Matematika

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Erdvilas Šiupšinskas

Kūno kultūra

Vyresnysis mokytojas

 1.  

Alma Šlaitaitė-Kaikarienė

Matematika, ekonomika

Mokytoja metodininkė

 1.  

Nijolė Vaicekauskienė

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

 1.  

Rima Vaitkevičiūtė

Dailė

Mokytoja metodininkė

 1.  

Vida Varkalienė

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Regina Volodkovič

Rusų kalba

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Aurelija Stašaitienė

Anglų kalba

Mokytoja ekspertė

 1.  

Jolanta Zinkevičienė

Geografija

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Vilma Žemaitytė

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 1.  

Renata Nemeikienė

Fizika

Mokytoja

     43. Gerda Sidarienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja   Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

 

 

Atnaujinta: 2018-10-03