Biblioteka

Bibliotekos vedėja –  Alma Skarienė

El.p. : alma@naujininkumokykla.lt

Darbo laikas : 1 – V   7.30-15.30

 

BIBLIOTEKOS  VEIKLA :

1.Skaitytojų aptarnavimas :

– mokinių skaitymo skatinimas

– mokinių kultūrinių interesų ugdymas

– parodų , stendų , popiečių rengimas

– mokinių profesinis orientavimas

 

2.Bendradarbiavimas su mokytojais :

– mokytojų informavimas

– renginių rengimas su mokytojais

3.Bibliotekos fondo komplektavimas ir tvarkymas .

4.Vadovėlių fondo tvarkymas.

5.Informacijos priemonių tvarkymas , darbas su technine įranga.

6.Bibliotekos modernizavimas ir populiarinimas.

7.Ryšiai su kitomis bibliotekomis.

 

Atnaujinta: 2017-01-13