Pradinis ir pagrindinis

Vilniaus Naujininkų progimnazijos nuostatai
Vilniaus Naujininkų progimnazijos veiklos planas 2022-2023 m.m.
Vilniaus Naujininkų progimnazijos lankomumo tvarkos aprašas
VILNIAUS NAUJININKŲ PROGIMNAZIJOS 2021-2022 IR 2022-2023 M.M. PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS
Vilniaus Naujininkų progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymosi būdu tvarkos aprašas
Vilniaus Naujininkų progimnazijos strateginis planas 2020-2024
Tėvų/globėjų ir kitų asmenų apsilankymų Vilniaus Naujininkų progimnazijoje aprašas
VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLOS MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA
Vilniaus Naujininkų progimnazijos himnas
​​

 

 

 

Atnaujinta: 2022-08-24