Tėvams

Informacija apie bandomąjį elektroninį nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą.

2020 m. lapkričio 10-12 d. Vilniaus Naujininkų progimnazijoje 5 klasių moksleiviai dalyvaus Bandomajame elektroniniame nacionaliniame pasiekimų patikrinime. Moksleiviai atliks elektroninius skaitymo (teksto suvokimo), matematikos, pasaulio pažinimo testus. Kiekvieno iš šių testų trukmė – 45 min. Atlikus testavimą, Nacionalinė švietimo agentūra pateiks mokykloms apibendrintą grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi pasiekimus. Mokiniaiir mokinių tėvai bus informuoti apie mokinių pasiekimus.

Tėvų/globėjų ir kitų asmenų apsilankymų Vilniaus Naujininkų progimnazijoje aprašas

Informacija tėvams dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
​       
Rekomendacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo ugdymo įstaigose nuo gegužės 18 d.

Rankų higienos plakatas
​       

Vilniaus visuomenės sveikatos biuro informacinė – metodinė medžiagą skirta bendrojo ugdymo įstaigų mokiniams ir jų tėvams.
Karantino laikotarpiu, ugdymo veiklai vykstant nuotoliniu būdu, kiekvieną savaitę vis pildomą medžiagą naujomis užduotimis ir rekomendacijomis, rasite paspaudę šią nuorodą: https://www.vvsb.lt/medziaga-ugdymo-istaigoms/
Šioje nuorodoje kas savaitę bus sudėtos naujos užduotys (audio, video), kuriuos galėsite atsisiųst. Nuoroda:  https://vvsb.sharepoint.com/:f:/s/medziagaugdymostaigoms/EkKqT3scG8VEv3jZK4HavPsBR_y9VKZB_KE2gtV3KUOQfw?e=c0Ncdv

Informacija tėvams ir mokiniams

Rekomendacijos dėl vaiko dienotvarkės karantino metu
Rekomendacijos dėl vaiko dienotvarkės karantino metu

Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos tėvams.
Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos tėvams

Vilniaus Naujininkų mokyklos švietimo pagalbos specialistų darbo nuotoliniu būdu grafiką rasite čia:
Vilniaus Naujininkų mokyklos švietimo pagalbos specialistų darbo nuotoliniu būdu grafikas

Vebinaras "Nuotolinis mokymas. Kaip išgyventi tėvams?“
https://www.egu.lt/mokymas/nuotolinis-mokymas-kaip-isgyventi-tevams-2541.html?fbclid=IwAR2YcyOV7PWFmexv_zwFp3Y6cATE92D3WHOAOxBsE0k2Ge2I83WCuPtpVYI#203530

Vilniaus PPT darbas karantino metu

Ugdymas nuotoliniu būdu. PPT rekomendacijos.

Tėvų linijos informacija

Tėvų linijos informacija

MAITINIMAS

Mieli tėveliai,

maitinimo paslaugas mokykloje teikia UAB „Lemanda“. 

Užsakymai pradinių klasių mokiniams pateikiami elektroniniu būdu (skiltyje paslaugos-maitinimas), užpildant čia pateikiamas užsakymo formas. Užpildę formą privalote atlikti mokėjimo pavedimą internetu iki nurodyto laiko.

Atkreipkite dėmesį į datas! 

Sąskaita:

Įmonės pavadinimas – UAB „LEMANDA“ kodas 121553699
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 75 7290 0000 1346 7220
AB „Citadele“ bankas

Mokėtojo paskirtyje būtinai nurodykite mokyklos pavadinimą, vaiko vardą, pavardę ir klasę, laikotarpį, už kurį sumokama.

Kontaktai pasiteiravimui: 

El.paštas: elze@ilf.lt

Tel.: 8672 51505

VALGIARAŠTIS LAPKRIČIO 29 - GRUODŽIO 3D.
VALGIARAŠTIS LAPKRIČIO 22 - 26 D.
VALGIARAŠTIS LAPKRIČIO 15-19 D.
VALGIARAŠTIS LAPKRIČIO 10-12 D.
VALGIARAŠTIS SPALIO 25-29 D.
VALGIARAŠTIS SPALIO 18-22 D.
VALGIARAŠTIS SPALIO 11-15 D.
VALGIARAŠTIS SPALIO 4-8 D.
VALGIARAŠTIS RUGSĖJO 27 - SPALIO 1 D.
VALGIARAŠTIS RUGSĖJO 20-24 D.
VALGIARAŠTIS RUGSĖJO 13-17 D.
VALGIARAŠTIS RUGSĖJO 6-10 D.
VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
INFORMACIJA DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS

Maistas vaikų priešpiečių dėžutėse

VYKDOMOS PROGRAMOS

DOKUMENTAI

„Tėvų linija“: pasitarkite su psichologu tiek kartų, kiek reikia
Vilniaus Naujininkų progimnazijos 2021-2022 m.m konsultacijų tvarkaraštis 5-8 kl. mokiniams
Vilniaus Naujininkų progimnazijos lankomumo tvarkos aprašas
VILNIAUS NAUJININKŲ PROGIMNAZIJOS 2021-2022 IR 2022-2023 M.M. PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS
Vilniaus universiteto mokslininkų rekomendacijos mokykloms ir mokiniams
Vilniaus Naujininkų progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymosi būdu tvarkos aprašas
Tėvų/globėjų ir kitų asmenų apsilankymų Vilniaus Naujininkų progimnazijoje aprašas
Prašymo forma
VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLOS MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA
Vilniaus Naujininkų progimnazijos himnas
Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas
Vaiko brandumo vertinimas
VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLOS PATALPŲ IR KITŲ ERDVIŲ NAUDOJIMO BENDRUOMENĖS NARIAMS LAISVU NUO UGDYMO PROCESO IR MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU TVARKOS APRAŠAS
Prašymas dėl užsienio kalbos
Prašymas dėl išvykos
Prašymas dėl dorinio ugdymo
Mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos lapas

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens atostogos

2021 m. lapkričio 3 d.

2021 m. lapkričio 5 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2021 m. gruodžio 27 d.

2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos

2022 m. vasario 14 d.

2022 m. vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2022 m. balandžio 19 d.

2022 m. balandžio 22 d.

Vasaros atostogos

2022 m. birželio 10 d. (1–4 kl.)

2022 m. birželio 27 d. (5–8 kl.)

2022 m. rugpjūčio 31 d.(1–4 kl.)

  1. rugpjūčio 31 d. (5–8 kl.)
 
 
 

Mokslo metai

I pusmetis

II pusmetis

2020-2021 m.m.

2020-09-01- 2020-01-28

2021-01-31- 2020-06-09 ( I-IVkl.)

2021-01-31- 2020-06-23 (V-VII kl.)

INFORMACIJA:

Neseniai įsikūrė Vaikų psichologijos ir psichoterapijos centras, kuriame teikiama profesionali psichologinė pagalba vaikams ir jų tėvams bei organizuojamos atvejo aptarimo grupės specialistams, dirbantiems su vaikais. Kviečiame apsilankyti Centro svetainėje www.vaikuppc.lt ir skleisti šią žinią visiems, kam būtų aktuali ši informacija.

Centro kontaktai: tel. +37061096019, el. paštas info@vaikuppc.lt, adresas Polocko g. 13 -10.

Psichologė REKOMENDUOJA:

Ribos ir taisyklės auklėjant vaikus
Psichologė: „sunkūs“ vaikai bausmėmis negydomi
Kaip motyvuoti vaikus mokytis: praktiški patarimai tėvams
Abėcėlė tėvams: kaip įkvėpti vaiką mokytis? 

Socialinė pedagogė REKOMENDUOJA:

Šias frazes apie vaikus reikia žinoti kaip Tėve mūsų

50 klausimų vaikui vietoj nuobodaus „Kaip sekėsi?“

Nekaltinkite mokyklos: vaiko rezultatus nulemia tėvų išsilavinimas, knygos, internetas ir atskiras kambarys

Interneto portalas, kuriame tėvai, mokytojai ir mokiniai gali rasti idėjų, kaip mokymosi sutrikimų turintys vaikai geriau išmoksta: skaitmenines mokymo priemones, inovatyvias strategijas, knygas ir straipsnius apie skaitymo, rašymo, matematikos, neverbalinius, dėmesio ir aktyvumo sutrikimus.

https://www.bepatyciu.lt/tevams/mokymai-tevams-internetu/

 

Atnaujinta: 2021-09-02