Tėvams

PRELIMINARUS PRIIMTŲ MOKYTIS Į MOKYKLĄ MOKINIŲ SĄRAŠAS

DOKUMENTAI

VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLOS PATALPŲ IR KITŲ ERDVIŲ NAUDOJIMO BENDRUOMENĖS NARIAMS LAISVU NUO UGDYMO PROCESO IR MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU TVARKOS APRAŠAS
Prašymas dėl užsienio kalbos
Prašymas dėl išvykos
Prašymas dėl dorinio ugdymo
Mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos lapas
Konsultacinių valandų paskirstymas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens atostogos

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2017-12-27

2018-01-03

Žiemos atostogos

2018-02-19

2018-02-23

Pavasario (Velykų) atostogos

2018-04-03

2018-04-06

Vasaros atostogos

2018-06-01 (I-IV kl.)

2018-06-18 (V-X kl.)

2018-08-31 (I-IV kl.)

2018-08- 31 (V-X kl.) *

*X klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

Mokslo metai

I pusmetis

II pusmetis

2017-2018 m.m.

2017-09-01- 2018-01-19

2018-01-22- 2017-05-31 ( I-IVkl.)

2018-01-22- 2017-06-15 (V-X kl.)

Psichologė REKOMENDUOJA:

Ribos ir taisyklės auklėjant vaikus
Psichologė: „sunkūs“ vaikai bausmėmis negydomi
Kaip motyvuoti vaikus mokytis: praktiški patarimai tėvams
Abėcėlė tėvams: kaip įkvėpti vaiką mokytis? 

Socialinė pedagogė REKOMENDUOJA:

Šias frazes apie vaikus reikia žinoti kaip Tėve mūsų

50 klausimų vaikui vietoj nuobodaus „Kaip sekėsi?“

Nekaltinkite mokyklos: vaiko rezultatus nulemia tėvų išsilavinimas, knygos, internetas ir atskiras kambarys

Atnaujinta: 2017-10-04