Tėvams

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMAS 2022-2023 M.M.

Informacija tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą nuorodoje
https://www.mokykla2030.lt/ugdymo-turinio-atnaujinimas/


Šiuo metu vaikai ir paaugliai susiduria su nekasdieniais iššūkiais, karu Ukrainoje, su juo susijusios informacijos ir nuomonių gausa.

Visa tai kelia nemažai nerimą, baimę, pyktį, kitus negatyvius jausmus, gali išprovokuoti sunkiai kontroliuojamą nerimą, pablogėjusią emocinę sveikatą, padidinti konfliktinių situacijų šeimoje, mokykloje ar net lemti psichikos ir elgesio sunkumų atsiradimą.

Kur tėvams ieškoti pagalbos ir patarimų? Iniciavus Sveikatos apsaugos ministerijai parengtos trumpos atmintinės tėvams. Jose – svarbiausia informacija apie vaikų psichikos sveikatos stiprinimo galimybes, tinkamo ekranų naudojimo taisykles, ankstyvuosius emocinių ir elgesio sunkumų požymius bei psichologinės pagalbos galimybes.

Svarbu, kad tėvai nesijaustų bejėgiai, gebėtų laiku pamatyti nerimą keliančius ženklus, žinotų, kaip padėti vaikui ir kur kreiptis pagalbos.

Visas atmintines rasite čia: https://pagalbasau.lt/patarimai-tevams/

 

Mokinių pamokų tvarkaraštis 2022-2003 m.m. I pusmetis

Tėvų/globėjų ir kitų asmenų apsilankymų Vilniaus Naujininkų progimnazijoje aprašas

Informacija tėvams dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
​       
Rekomendacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo ugdymo įstaigose nuo gegužės 18 d.

Rankų higienos plakatas
​       

Vilniaus visuomenės sveikatos biuro informacinė – metodinė medžiagą skirta bendrojo ugdymo įstaigų mokiniams ir jų tėvams.
Karantino laikotarpiu, ugdymo veiklai vykstant nuotoliniu būdu, kiekvieną savaitę vis pildomą medžiagą naujomis užduotimis ir rekomendacijomis, rasite paspaudę šią nuorodą: https://www.vvsb.lt/medziaga-ugdymo-istaigoms/
Šioje nuorodoje kas savaitę bus sudėtos naujos užduotys (audio, video), kuriuos galėsite atsisiųst. Nuoroda:  https://vvsb.sharepoint.com/:f:/s/medziagaugdymostaigoms/EkKqT3scG8VEv3jZK4HavPsBR_y9VKZB_KE2gtV3KUOQfw?e=c0Ncdv

Informacija tėvams ir mokiniams

Rekomendacijos dėl vaiko dienotvarkės karantino metu
Rekomendacijos dėl vaiko dienotvarkės karantino metu

Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos tėvams.
Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos tėvams

Vilniaus Naujininkų mokyklos švietimo pagalbos specialistų darbo nuotoliniu būdu grafiką rasite čia:
Vilniaus Naujininkų mokyklos švietimo pagalbos specialistų darbo nuotoliniu būdu grafikas

Vebinaras "Nuotolinis mokymas. Kaip išgyventi tėvams?“
https://www.egu.lt/mokymas/nuotolinis-mokymas-kaip-isgyventi-tevams-2541.html?fbclid=IwAR2YcyOV7PWFmexv_zwFp3Y6cATE92D3WHOAOxBsE0k2Ge2I83WCuPtpVYI#203530

Vilniaus PPT darbas karantino metu

Ugdymas nuotoliniu būdu. PPT rekomendacijos.

Tėvų linijos informacija

Tėvų linijos informacija

MAITINIMAS

Mieli tėveliai,

maitinimo paslaugas mokykloje teikia UAB „Lemanda“. 

Užsakymai pradinių klasių mokiniams pateikiami elektroniniu būdu (skiltyje paslaugos-maitinimas), užpildant čia pateikiamas užsakymo formas. Užpildę formą privalote atlikti mokėjimo pavedimą internetu iki nurodyto laiko.

Atkreipkite dėmesį į datas! 

Sąskaita:

Įmonės pavadinimas – UAB „LEMANDA“ kodas 121553699
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 75 7290 0000 1346 7220
AB „Citadele“ bankas

Mokėtojo paskirtyje būtinai nurodykite mokyklos pavadinimą, vaiko vardą, pavardę ir klasę, laikotarpį, už kurį sumokama.

Kontaktai pasiteiravimui: 

El.paštas: elze@ilf.lt

Tel.: 8672 51505

VALGIARAŠTIS BIRŽELIO 10 - 14 D.
VALGIARAŠTIS BIRŽELIO 3 - 7 D.
VALGIARAŠTIS GEGUŽĖS 27-31 D.
VALGIARAŠTIS GEGUŽĖS 20-24 D.
VALGIARAŠTIS GEGUŽĖS 13-17 D.
VALGIARAŠTIS GEGUŽĖS 6-10 D.
VALGIARAŠTIS BALANDŽIO 29 - GEGUŽĖS 3 D.
VALGIARAŠTIS BALANDŽIO 22 - 26 D.
VALGIARAŠTIS BALANDŽIO 15 - 19 D.
VALGIARAŠTIS BALANDŽIO 8 - 12 D.
VALGIARAŠTIS KOVO 25 - 29 D.
VALGIARAŠTIS KOVO 18 - 22 D.
VALGIARAŠTIS KOVO 12 - 15 D.
VALGIARAŠTIS KOVO 4 - 8 D.
VALGIARAŠTIS VASARIO 26-KOVO 1 D.
VALGIARAŠTIS VASARIO 12-16 D.
VALGIARAŠTIS VASARIO 5-9 D.
VALGIARAŠTIS SAUSIO 29 - VASARIO 2 D.
VALGIARAŠTIS SAUSIO 22-26 D.
VALGIARAŠTIS SAUSIO 15-19 D.
VALGIARAŠTIS SAUSIO 8-12 D.
VALGIARAŠTIS GRUODŽIO 18 - 22 D.
VALGIARAŠTIS GRUODŽIO 11 - 15 D.
VALGIARAŠTIS GRUODŽIO 4 - 8 D.
VALGIARAŠTIS LAPKRIČIO 27 - GRUODŽIO 1 D.
VALGIARAŠTIS LAPKRIČIO 20 - 24 D.
VALGIARAŠTIS LAPKRIČIO 13 - 17 D.
VALGIARAŠTIS LAPKRIČIO 6 - 10 D.
VALGIARAŠTIS SPALIO 23 - 27 D.
VALGIARAŠTIS SPALIO 16 - 20 D.
VALGIARAŠTIS SPALIO 9 - 13 D.
VALGIARAŠTIS SPALIO 2 - 6 D.
VALGIARAŠTIS RUGSĖJO 25 - 28 D.
VALGIARAŠTIS RUGSĖJO 18 - 22 D.
VALGIARAŠTIS RUGSĖJO 11 - 15 D.
VALGIARAŠTIS RUGSĖJO 4 - 8 D.
SUDERINTAS VALGIARAŠTIS 11+ METŲ VAIKAMS
SUDERINTAS VALGIARAŠTIS 6-10 METŲ VAIKAMS
VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
INFORMACIJA DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS

Primename, kad vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtinta Vaikų maitinimo organizavimo tvarka ir Mokinių nemokamo maitinimo Savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimu Nr. 1-94, mokiniams esant saviizoliacijoje maitinimas organizuojamas išduodant maisto davinius, jei mokinio tėvai patvirtina, kad maisto davinį gauti pageidauja.

Šiuo metu šalyje vis dar paskelbta ekstremali situacija, todėl mokinių nemokamas maitinimas organizuojamas vadovaujantis Tvarkos aprašo VI skyriumi „Mokinių nemokamo maitinimo organizavimas ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu“.

Gerbiami tėveliai, prašome iki einamojo mėn. pabaigos patvirtinti pranešimu el. dienyne, kad maisto davinį už einamąjį mėn. gauti pageidaujate.

Pranešimą adresuokite soc. pedagogei. Nurodykite vaiko vardą, pavardę, klasę, kurioje mokosi, saviizoliacijoje buvo nuo ......... iki.............. .

Maistas vaikų priešpiečių dėžutėse

VYKDOMOS PROGRAMOS

DOKUMENTAI

Stovyklos veiklos planas 2024
Konsultacijų tvarkaraštis 2023-2024
Mokinių pamokų tvarkaraštis 2023-2024
Mokinio uniforma
Būsimo pirmoko kraitelis
Rekomendacijos tėvams apie pirmokų adaptaciją
Informacinis pranešimas tėvams
„Tėvų linija“: pasitarkite su psichologu tiek kartų, kiek reikia
Vilniaus Naujininkų progimnazijos lankomumo tvarkos aprašas
2023-2024 IR 2024-2025 M.M. PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS
Vilniaus universiteto mokslininkų rekomendacijos mokykloms ir mokiniams
Vilniaus Naujininkų progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymosi būdu tvarkos aprašas
Tėvų/globėjų ir kitų asmenų apsilankymų Vilniaus Naujininkų progimnazijoje aprašas
Prašymo forma
VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLOS MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA
Vilniaus Naujininkų progimnazijos himnas
Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas
Vaiko brandumo vertinimas
VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLOS PATALPŲ IR KITŲ ERDVIŲ NAUDOJIMO BENDRUOMENĖS NARIAMS LAISVU NUO UGDYMO PROCESO IR MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU TVARKOS APRAŠAS
Prašymas dėl užsienio kalbos
Prašymas dėl išvykos
Prašymas dėl dorinio ugdymo
Mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos lapas

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d.

2022 m. lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d.

2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d.

2023 m. vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d.

2023 m. balandžio 14 d.

Vasaros atostogos

2023 m. birželio 9 d. (1–4 kl.)

2023 m. birželio 23 d. (5–8 kl.)

2023 m. rugpjūčio 31 d. (1–4 kl.)

2023 m. rugpjūčio 31 d. (5–8 kl.)

 
 
 
 

Mokslo metai

I pusmetis

II pusmetis

2022-2023 m.m.

2022-09-01- 2023-01-27

2023-01-31- 2023-06-08 ( I-IVkl.)

2023-01-31- 2023-06-22 (V-VII kl.)

INFORMACIJA:

Neseniai įsikūrė Vaikų psichologijos ir psichoterapijos centras, kuriame teikiama profesionali psichologinė pagalba vaikams ir jų tėvams bei organizuojamos atvejo aptarimo grupės specialistams, dirbantiems su vaikais. Kviečiame apsilankyti Centro svetainėje www.vaikuppc.lt ir skleisti šią žinią visiems, kam būtų aktuali ši informacija.

Centro kontaktai: tel. +37061096019, el. paštas info@vaikuppc.lt, adresas Polocko g. 13 -10.

Psichologė REKOMENDUOJA:

Ribos ir taisyklės auklėjant vaikus
Psichologė: „sunkūs“ vaikai bausmėmis negydomi
Kaip motyvuoti vaikus mokytis: praktiški patarimai tėvams
Abėcėlė tėvams: kaip įkvėpti vaiką mokytis? 

Socialinė pedagogė REKOMENDUOJA:

Šias frazes apie vaikus reikia žinoti kaip Tėve mūsų

50 klausimų vaikui vietoj nuobodaus „Kaip sekėsi?“

Nekaltinkite mokyklos: vaiko rezultatus nulemia tėvų išsilavinimas, knygos, internetas ir atskiras kambarys

Interneto portalas, kuriame tėvai, mokytojai ir mokiniai gali rasti idėjų, kaip mokymosi sutrikimų turintys vaikai geriau išmoksta: skaitmenines mokymo priemones, inovatyvias strategijas, knygas ir straipsnius apie skaitymo, rašymo, matematikos, neverbalinius, dėmesio ir aktyvumo sutrikimus.

https://www.bepatyciu.lt/tevams/mokymai-tevams-internetu/

 

Atnaujinta: 2023-02-27