Tėvams

VAIKŲ VASAROS STOVYKLA

VAIKŲ VASAROS POILSIO PROGRAMOS VEIKLOS PLANAS

MAITINIMAS

Mokinių valgiaraštis 05-06 / 05-24
Mokinių valgiaraštis 04-15 / 04-19
Mokinių valgiaraštis 04-08 / 04-12
Mokinių valgiaraštis 03-25 / 04-05
Mokinių valgiaraštis 02 - 03 mėn.
Mokinių valgiaraštis 02 mėn.
Mokinių valgiaraštis 01 mėn.
Mokinių valgiaraštis 11 mėn.
Mokinių valgiaraštis 12 mėn.
Pavakarių valgiaraštis
VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
INFORMACIJA DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS

Maistas vaikų priešpiečių dėžutėse

VYKDOMOS PROGRAMOS

DOKUMENTAI

Vilniaus Naujininkų mokyklos himnas
Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas
Vaiko brandumo vertinimas
VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLOS PATALPŲ IR KITŲ ERDVIŲ NAUDOJIMO BENDRUOMENĖS NARIAMS LAISVU NUO UGDYMO PROCESO IR MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU TVARKOS APRAŠAS
Prašymas dėl užsienio kalbos
Prašymas dėl išvykos
Prašymas dėl dorinio ugdymo
Mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos lapas
Konsultacinių valandų paskirstymas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens atostogos

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos atostogos

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų) atostogos

2019-04-23

2018-04-26

Vasaros atostogos

2019-06-10 (I-IV kl.)

2019-06-25 (V-X kl.)

2019-08-31 (I-IV kl.)

2019-08- 31 (V-X kl.) *

*X klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

Mokslo metai

I pusmetis

II pusmetis

2018-2019 m.m.

2018-09-03- 2019-01-25

2019-01-28- 2019-06-07 ( I-IVkl.)

2019-01-28- 2019-06-21 (V-X kl.)

INFORMACIJA:

Neseniai įsikūrė Vaikų psichologijos ir psichoterapijos centras, kuriame teikiama profesionali psichologinė pagalba vaikams ir jų tėvams bei organizuojamos atvejo aptarimo grupės specialistams, dirbantiems su vaikais. Kviečiame apsilankyti Centro svetainėje www.vaikuppc.lt ir skleisti šią žinią visiems, kam būtų aktuali ši informacija.

Centro kontaktai: tel. +37061096019, el. paštas info@vaikuppc.lt, adresas Polocko g. 13 -10.

Psichologė REKOMENDUOJA:

Ribos ir taisyklės auklėjant vaikus
Psichologė: „sunkūs“ vaikai bausmėmis negydomi
Kaip motyvuoti vaikus mokytis: praktiški patarimai tėvams
Abėcėlė tėvams: kaip įkvėpti vaiką mokytis? 

Socialinė pedagogė REKOMENDUOJA:

Šias frazes apie vaikus reikia žinoti kaip Tėve mūsų

50 klausimų vaikui vietoj nuobodaus „Kaip sekėsi?“

Nekaltinkite mokyklos: vaiko rezultatus nulemia tėvų išsilavinimas, knygos, internetas ir atskiras kambarys

Interneto portalas, kuriame tėvai, mokytojai ir mokiniai gali rasti idėjų, kaip mokymosi sutrikimų turintys vaikai geriau išmoksta: skaitmenines mokymo priemones, inovatyvias strategijas, knygas ir straipsnius apie skaitymo, rašymo, matematikos, neverbalinius, dėmesio ir aktyvumo sutrikimus.

Atnaujinta: 2019-05-13