Visuomeninės sveikatos priežiūros specialistas


Naujininkų progimnazija ieško Visuomenės sveikatos specialisto.

Visuomenės sveikatos specialisto veiklos sritys:

 1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams teikimas;
 2. Informacijos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos sveikatos bendruomenei;
 3. Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
 4. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 5. Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 6. Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
 7. Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus, informacijos pateikimas mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms 1 kartą per metus;
 8. Alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo ir kt. paplitimo nustatymas;
 9. Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
 10. Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
 11. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.
Atnaujinta: 2023-06-06