Administracija

Gediminas Urbonas
Direktorius

II  vadybinė kategorija, istorijos mokytojas, 40 pedagoginio darbo metų.

Veiklos sritys: mokyklos valdymas, veiklos planavimas ir organizavimas, kontrolė, ryšiai, visuomeninio, dorinio, meninio, fizinio ir sveikatos ugdymo programos įgyvendinimas.

VILNIAUS NAUJININKŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS GEDIMINO URBONO 2023 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
VILNIAUS NAUJININKŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS GEDIMINO URBONO 2021 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
VILNIAUS NAUJININKŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS GEDIMINO URBONO 2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS GEDIMINO URBONO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS GEDIMINO URBONO 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

Priėmimo laikas

Ketvirtadienis

8.30 – 11.15

11.45 – 15.00

Kontaktai:
Telefonas: (8 5) 216 6366

Žydrūnė Motiejūnienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

III vadybinė kategorija, lietuvių ir anglų kalbos mokytoja, 30 pedagoginio darbo metų.

Veiklos sritys: pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimas, mokyklos ugdymo plano rengimas, mokymosi pagalbos teikimo koordinavimas, metodinės tarybos globa, visų kalbų (lietuvių, anglų, rusų, vokiečių) mokytojų darbo kuravimas.

 

Priėmimo laikas

Pirmadienis,

13.00 - 16.00

Ketvirtadienis

13.00-15.00

Kontaktai:
Telefonas: (8 5) 216 6363

Violeta Sabonienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Informacinių  technologijų ir matematikos mokytoja, 24 pedagoginio darbo metų.

Veiklos sritys: mokyklos statistika, darbas su KELTO, DIVEMO, ŠVIS sistemomis, mokytojų ir mokinių registrais, internetinio puslapio priežiūra, klasės vadovų, tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų darbo kuravimas.

 

Priėmimo laikas

Antradienis

14.30 – 16.00

Kontaktai:
Telefonas: (8 5) 216 6363

Aurimas Vėta
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Lietuvių kalbos ir literatūros  mokytojas, 10 pedagoginio darbo metų.

Veiklos sritys: priešmokyklinio ir ikimokyklinio bei pradinio udymo programų įgyvendinimo kuravimas, neformaliojo švietimo ir mokyklos renginių organizavimas, Seniūnų tarybos veiklos kuravimas, vadovavimas Vaiko gerovės komisijos darbui, švietimo pagalbos teikimo vaikui koordinavimas.

 

Kontaktai:
Telefonas: (8 5) 216 6363

Laimutis Petronis
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Kontaktai:
Telefonas: (8 5) 216 6362

Atnaujinta: 2023-09-12