Administracija

Gediminas Urbonas
Direktorius

II  vadybinė kategorija, istorijos mokytojas, 38 pedagoginio darbo metai.

Veiklos sritys: mokyklos valdymas, veiklos planavimas ir organizavimas, kontrolė, ryšiai, pradinio ugdymo programos įgyvendinimas.

VILNIAUS NAUJININKŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS GEDIMINO URBONO 2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS GEDIMINO URBONO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS GEDIMINO URBONO 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

Priėmimo laikas

Ketvirtadienis

8.30 – 11.15

11.45 – 15.00

Kontaktai:
Telefonas: (8 5) 216 6366

Žydrūnė Motiejūnienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

III vadybinė kategorija, lietuvių ir anglų kalbos mokytoja, 29 pedagoginio darbo metai.

Veiklos sritys: pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimas, mokyklos ugdymo plano rengimas, mokymosi pagalbos teikimo koordinavimas, metodinės tarybos globa, visų kalbų (lietuvių, anglų, rusų, vokiečių) mokytojų darbo kuravimas.

 

Priėmimo laikas

Antradienis, ketvirtadienis

13.00 - 15.00

Kontaktai:
Telefonas: (8 5) 216 6363

Violeta Sabonienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Informacinių  technologijų ir matematikos mokytoja, 22 pedagoginio darbo metų.

Veiklos sritys: mokyklos statistika, darbas su KELTO, DIVEMO, ŠVIS sistemomis, mokytojų ir mokinių registrais, internetinio puslapio priežiūra, klasės vadovų, tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų darbo kuravimas.

 

Priėmimo laikas

Antradienis

15.00 – 16.00

Kontaktai:
Telefonas: (8 5) 216 6363

Danutė Balevičiūtė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II vadybinė kategorija, etikos mokytoja, 41 pedagoginio darbo metai.

Veiklos sritys: priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas, neformaliojo švietimo ir mokyklos renginių organizavimas, integruojamų programų,  ugdymo karjerai ir seniūnų tarybos veiklos kuravimas, vadovavimas Vaiko gerovės komisijos darbui, švietimo pagalbos teikimo vaikui koordinavimas, menų, dorinio ugdymo ir socialinių mokslų mokytojų darbo kuravimas.

 

Priėmimo laikas

Pirmadienis

08.00 - 09.00

Trečiadienis

10.00 – 11.00

Kontaktai:
Telefonas: (8 5) 216 6363

Laimutis Petronis
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Kontaktai:
Telefonas: (8 5) 216 6362

Atnaujinta: 2020-10-19