Psichologas

Mokyklos psichologė Jūratė Cikanavičienė. 49 kab.

 

Mokyklos psichologės Jūratės Cikanavičienės darbo laikas 2023 – 2024 m.m.:

Informacija ruošiama

* Kontaktinės valandos skiriamos tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais (konsultacijoms, įvertinimo atlikimui, vaikų stebėjimui, paskaitų, užsiėmimų mokiniams, tėvams, mokytojams vedimui ir kt. kontaktiniam darbui).

** Nekontaktinės valandos skirtos mokinių įvertinimo duomenų, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui konsultacijoms, paskaitoms, profesinės kvalifikacijos tobulinimui.

Psichologo darbo tikslas:rūpintis mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių psichine sveikata, vykdyti emocinių ir elgesio sunkumų prevenciją, skatinti teigiamą požiūrį į psichologinę pagalbą ir, bendradarbiaujant su kitais mokyklos ir specialistais, siekti efektyviausios kompleksinės pagalbos mokiniams.

Mokyklos psichologo veiklos sritys:

 1. Individualios konsultacijos emocinių, elgesio ir/ar ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams)
 2. Mokinių galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas ir individualių rekomendacijų rengimas asmenybės ar ugdymosi problemoms spręsti;
 3. Individualių rekomendacijų rengimas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 4. Mokyklos bendruomenės švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 5. Psichologinių problemų prevencija;
 6. Mokinių konsultavimas profesijos pasirinkimo klausimais;
 7. Dalyvavimas įveikiant krizines situacijas;
 8. Dalyvavimas formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 9. Psichologiniai tyrimai, atsižvelgiant į aktualius mokyklos bendruomenės poreikius.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

 1. mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 2. prašo mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);
 3. mokinys siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 4. prašo/įpareigoja Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Psichologė REKOMENDUOJA:

Ribos ir taisyklės auklėjant vaikus
Psichologė: „sunkūs“ vaikai bausmėmis negydomi
Kaip motyvuoti vaikus mokytis: praktiški patarimai tėvams
Abėcėlė tėvams: kaip įkvėpti vaiką mokytis? 

Atnaujinta: 2023-09-02