Logopedas

Logopedinės pagalbos tikslas ir uždaviniai – gerinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdym(si) kokybę, teikti   korekcinę logopedinę pagalbą mokyklos mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, vykdyti kalbos ir komunikacijos, rašymo ir skaitymo sutrikimų prevenciją.


Mokyklos logopedo veiklos sritys:

  1. Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymo(si) poreikius.
  2. Teikia logopedinę pagalbą 1-4 kl. mokiniams.
  3. Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
  4. Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo  klausimais.

 Logopedės - spec. pedagogės Jurgitos Petruškevičienės darbo laikas

2017 - 2018 m. m.

Savaitės diena

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

8.30 - 14.30

15.00 - 16.00

Antradienis

8.30 - 14.30

15.00 - 16.00

Trečiadienis

8.30 - 14.30

15.00 - 16.00

Ketvirtadienis

8.30 - 14.30

15.00 - 16.00

Penktadienis

-

12.00 - 16.00

Pietų pertrauka 14.30 - 15.00

Logopedės Viktorijos Jasevič darbo laikas

2018 m. gruodžio 3d.

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Kontaktinės  valandos

Nekontaktinės valandos

Antradienis

730 – 1200

 

730 – 1200

Ketvirtadienis

730 – 1200

 

1200 – 1230

730 – 1200

 

1230 – 1500

Kontaktinės valandos – laikas, kuriuo metu logopedė tiesiogiai dirba su vaikais turinčiais kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, atlieka vaikų kalbos tyrimą bei įvertinimą;

Nekontaktinės valandos (Ketvirtadienis 1230 – 1400) – laikas, skirtas netiesioginiam darbui su vaikais: darbų planavimui, programų rengimui, pasirengimui pratyboms, darbui mokyklos vaiko gerovės komisijoje, vaikų tėvų (globėjų), pedagogų konsultavimui vaikų kalbos ugdymo klausimais.

Tėvų konsultavimo laikas:

Ketvirtadienis 1230 – 1330 (išskirtiniais atvejais kreipkitės elektroniniu paštu, laiką suderinsime)

Elektroninis paštas: Viktorijaaa228@gmail.com 

Atnaujinta: 2019-03-05