Atostogų grafikas

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens atostogos

2019-10-28

2019-10-31

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2019-12-23

2020-01-03

Žiemos atostogos

2020-02-17

2020-02-21

Pavasario (Velykų) atostogos

2020-03-16

2020-03-27

Vasaros atostogos

2020-06-10 (I-IV kl.)

2020-06-25 (V-X kl.)

2020-08-31 (I-IV kl.)

2020-08- 31 (V-X kl.) *

*X klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

 

Atnaujinta: 2020-04-10