Vizija misija

VIZIJA

Šiuolaikiška, saugi, patraukli mokytis, sava ir savita progimnazija, teikianti mokiniams ugdymą pagal priešmokyklinio, ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas, sudaranti sąlygas ugdytis įvairių poreikių turintiems vaikams.

 

MISIJA

Teikti kokybiškas, mokyklos bendruomenės poreikius atitinkančias paslaugas.

  • Sudaryti galimybes kiekvienam besimokančiam įgyti kompetencijų - žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų.
  • Ugdyti asmenybę, gebančią aktyviai dalyvauti grupės, klasės ir mokyklos bendruomenės veikloje, kultūringai, pagarbiai elgtis, sveikai gyventi.

Vilniaus Naujininkų progimnazijos himnas

Atnaujinta: 2021-03-30