Žinių patikrų rezultatai

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO REZULTATAI

2018-2019 M.M.

2019 m. Vilniaus Naujininkų mokyklos 2, 4, 6 klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (toliau – NMPP). 2019 m. 8 klasių mokiniai NMPP nebuvo organizuotas.

Su 2019 m. Vilniaus Naujininkų mokyklos pasiekimais galite susipažinti čia:

NMPP 2019 m.

2017-2018 M.M.

2018 m. Vilniaus Naujininkų mokykla dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro organizuotame nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Testavime dalyvavo 49 (100 %) antros klasės mokiniai, 52 (98,1 %) ketvirtos klasės mokiniai, 41 (93,2 %) šeštos klasės ir 34 (94,4 %) aštuntos klasės mokiniai.

Mokinių klausimynus pildė 49 (92,5 %) ketvirtos klasės mokiniai, 29 (65,9 %) šeštos klasės ir 33 (91,7 %) aštuntos klasės mokiniai. Su testavimo dokumentais galite susipažinti čia:

2 klasių mokyklos profilis
4 klasių mokyklos profilis
6 klasių mokyklos profilis
8 klasių mokyklos profilis
PROCENTINIS RODIKLIS PAGAL MOKOMUOSIUS DALYKUS (PROC.)
3. LYGINAMIEJI 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ NMPP IR KLAUSIMYNŲ REZULTATAI (STANDARTIZUOTAIS TAŠKAIS)

2016-2017 M.M.

8 klasių mokyklos profilis
2 klasių mokyklos profilis
4 klasių mokyklos profilis
6 klasių mokyklos profilis