Žinių patikrų rezultatai

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO REZULTATAI

2016-2017 M.M.

8 klasių mokyklos profilis
2 klasių mokyklos profilis
4 klasių mokyklos profilis
6 klasių mokyklos profilis

Atnaujinta: 2017-11-07