Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2017 metai

2018 metai

Direktorius

1

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

1171

1528

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

 

 

Mokytojas

32

1012

1033

Ikimokyklinio (priešmokyklinio)ugdymo auklėtojas

4

746

872

Visos dienos mokyklos gupės pedagogas (specialistas)

2,5

 

952

Spec. pedagogas, logopedas

2,5

623

646

Psichologas

1

 

 

Socialinis pedagogas

1,25

 

 

Bibliotekos darbuotojas (vedėjas, darbuotojas)

1

 

 

Vyr. buhalteris, buhalteris

1,25

 

 

Raštinės darbuotojas (vedėjas, sekretorius)

1,5

 

 

Mokytojo padėjėjas; auklėtojo padėjėjas

5,25

479

462

Inžinierius, IT mokymo priemonių specialistas

1,5

587

795

Darbininkas ( pastatų priežiūros)

2,5

396

644

Darbininkas ( valytojas, kiemsargis, budėtojas, rūbininkas)

12,5

380

 

400

Naktinis sargas

3

485

516

* nurodomas darbo užmokestis už 18 pedagoginio darbo valandų

Atnaujinta: 2019-01-09