Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

 

2018 metai

2019 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

II ketv.

Direktorius

 

1

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1528

2

2194

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

 

1

 

Mokytojas

1033

32

1363

Ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo mokytojas

872

4

1222

Visos dienos mokyklos gupės pedagogas (specialistas)

952

2,5

1249

Spec. pedagogas, logopedas

646

2,5

1099

Psichologas

 

1

 

Socialinis pedagogas

 

1,25

 

Bibliotekos darbuotojas (vedėjas, darbuotojas)

 

1

 

Vyr. buhalteris

 

1

 

Raštinės darbuotojas (vedėjas, sekretorius)

 

2

1237

Mokytojo padėjėjas, auklėtojo padėjėjas

462

5,5

732

Inžinierius, IT mokymo priemonių specialistas,laborantas

795

2

1038

Darbininkas ( pastatų priežiūros)

644

2

839

Darbininkas ( valytojas, kiemsargis, budėtojas, rūbininkas)

400

12,5

555

Naktinis sargas

516

3

732

Atnaujinta: 2019-08-27