Nuotolinis

Vilniaus universiteto mokslininkų rekomendacijos mokykloms ir mokiniams
Vilniaus Naujininkų progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymosi būdu tvarkos aprašas
2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 7 priedas
​ 

Atnaujinta: 2021-01-23