Pradinis ir pagrindinis

Vilniaus Naujininkų progimnazijos direktoriaus įsakymas „Dėl Vilniaus Naujininkų mokyklos 2019-2020 ir 2020-2021 m.m. padinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano tvirtinimo“ pakeitimo.
Vilniaus Naijininkų progimnazijos direktoriaus įsakymas „Dėl Vilniaus Naujininkų mokyklos 2019-2020 ir 2020-2021 m.m. padinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano tvirtinimo“ pakeitimo.
Vilniaus Naijininkų progimnazijos direktoriaus įsakymas „Dėl Vilniaus Naujininkų mokyklos 2019-2020 ir 2020-2021 m.m. padinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano tvirtinimo“ pakeitimo.
Vilniaus Naujininkų progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymosi būdu tvarkos aprašas
Tėvų/globėjų ir kitų asmenų apsilankymų Vilniaus Naujininkų progimnazijoje aprašas
Vilniaus Naujininkų progimnazijos nuostatai
Mokinių srautų paskirstymas
Klasių vadovų kabinetų paskirstymas
Mokyklos veiklos planas 2020-2021 m.m.
VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLOS MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA
Vilniaus Naujininkų progimnazijos himnas
Konsultacinių valandų paskirstymas
UGDYMO PLANAS 2019-2020 IR 2020-2021 M.M.
​​

 

 

 

Atnaujinta: 2020-11-10