Pradinis ir pagrindinis

VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLOS MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA
Vilniaus Naujininkų mokyklos himnas
NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO TVARKARAŠTIS
NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
UGDYMO PLANAS 2019-2020 IR 2020-2021 M.M.
​​

 

 

 

Atnaujinta: 2019-06-16