Pedagogai

VILNIAUS NAUJININKŲ PROGIMNAZIJOS PEDAGOGAI 2020-2021 M.M.

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Dėstomas dalykas /pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.

Gediminas Urbonas

Direktorius, istorija

II vadybinė kategorija, vyresnysis mokytojas

2.

Žydrūnė Motiejūnienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalba

III vadybinė kategorija, mokytoja metodininkė

3.

Danutė Balevičiūtė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, etika, rusų kalba

II vadybinė kategorija, mokytoja metodininkė

4.

Violeta Sabonienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematika ir informacinės technologijos

Vyresnioji mokytoja

5.

Greta Augaitytė

Šokis

Mokytoja metodininkė

6.

Stasė Bakaitienė

Chemija, gamta ir žmogus, fizika

Mokytoja ekspertė

7.

Violetta Baliulienė

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

8.

Vida Chlebnikovienė

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

9.

Vita Češkevičienė

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

10.

Justina Grudinskienė

Pradinis ugdymas

Mokytoja

11.

Jūratė Cironkienė

Pradinis ugdymas

Mokytoja

12.

Lina Glebienė

Anglų kalba, vokiečių kalba

Vyresnioji mokytoja

13.

Vilija Grybauskienė

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

14.

Inga Juškienė

Tikyba, žmogaus sauga

Vyresnioji mokytoja

15.

Sabina Kalibataitė

Muzika

Vyresnioji mokytoja

16.

Mantas Kniubas

Technologijos

Vyresnysis mokytojas

17.

Sigita Klusaitė

Pradinis ugdymas

Mokytoja

18.

Jolanta Kuzmickienė

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

19.

Nijolė Misiukonienė

Technologijos

Mokytoja metodininkė

20.

Renata Nemeikienė

Fizika

Vyresnioji mokytoja

21.

Viktorija Noreikevičiūtė

Lietuvių kalba

Mokytoja

22.

Janina Pečiulienė

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

23.

Jurgita Popova

Lietuvių kalba

Mokytoja

24.

Vaida Porutienė

Istorija, pilietiškumo pagrindai

Mokytoja metodininkė

25.

Gerda Sidarienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

26.

Roma Simonavičienė

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

27.

Vida Sivickienė

Biologija, gamta ir žmogus

Mokytoja metodininkė

28.

Jūratė Steiblienė

Muzika

Mokytoja

29.

Rasa Strazdienė

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

30.

Ilona Sujatienė

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

31.

Kamilė Sunklodaitė

Šokis

Mokytoja

32

Erdvilas Šiupšinskas

Kūno kultūra

Vyresnysis mokytojas

33.

Alma Šlaitaitė-Kaikarienė

Matematika, ekonomika

Mokytoja metodininkė

34.

Rima Vaitkevičiūtė

Dailė

Mokytoja metodininkė

35.

Vida Varkalienė

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

36.

Aurimas Vėta

Lietuvių kalba

Vyresnysis mokytojas

37.

Regina Volodkovič

Rusų kalba

Vyresnioji mokytoja

38.

Jolanta Zinkevičienė

Geografija

Vyresnioji mokytoja

39.

Vilma Žemaitytė

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Atnaujinta: 2020-09-25