Žinių patikrų rezultatai

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO REZULTATAI

2017-2018 M.M.

2018 m. Vilniaus Naujininkų mokykla dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro organizuotame nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Testavime dalyvavo 49 (100 %) antros klasės mokiniai, 52 (98,1 %) ketvirtos klasės mokiniai, 41 (93,2 %) šeštos klasės ir 34 (94,4 %) aštuntos klasės mokiniai.

Mokinių klausimynus pildė 49 (92,5 %) ketvirtos klasės mokiniai, 29 (65,9 %) šeštos klasės ir 33 (91,7 %) aštuntos klasės mokiniai. Su testavimo dokumentais galite susipažinti čia:

2 klasių mokyklos profilis
4 klasių mokyklos profilis
6 klasių mokyklos profilis
8 klasių mokyklos profilis
PROCENTINIS RODIKLIS PAGAL MOKOMUOSIUS DALYKUS (PROC.)
3. LYGINAMIEJI 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ NMPP IR KLAUSIMYNŲ REZULTATAI (STANDARTIZUOTAIS TAŠKAIS)

2016-2017 M.M.

8 klasių mokyklos profilis
2 klasių mokyklos profilis
4 klasių mokyklos profilis
6 klasių mokyklos profilis

Atnaujinta: 2018-10-09