Naujienos

Šią  savaitę 2a klasės mokiniai per tikybos ir dailės pamokas domėjosi  verbų gamyba  ir jų prasme  Gavėnios laikotarpiu.

Vilniaus Naujininkų mokyklos švietimo pagalbos specialistų darbo nuotoliniu būdu grafikas

Įvairiais rūpimais klausimais SOCIALINIS PEDAGOGAS KONSULTUOJA:
Pirmadienį - ketvirtadienį  12.00-16.00  Skype, Messenger (paieškoje vesti "Socialinis Socialinis")

UK klausimais galima konsultuotis ketvirtadieniais 7 pam.metu.(15-15.45 val.)

Konsultacijos vykdomos Jums patogiu būdu:

Vilniaus Naujininkų mokyklos direktoriaus įsakymas dėl Vilniaus Naujininkų mokyklos COVID-19 situacijų valdymo grupės sudarymo ir darbo karantino sąlygomis plano patvirtinimo

Vilniaus Naujininkų mokyklos pasirengimo planas COVID-19 atveju.