Pranešimai

Informacija apie bandomąjį elektroninį nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą

2020 m. lapkričio 10-12 d. Vilniaus Naujininkų progimnazijoje 5klasių moksleiviai dalyvaus Bandomajame elektroniniame nacionaliniame pasiekimų patikrinime. Moksleiviai atliks elektroninius skaitymo (teksto suvokimo), matematikos, pasaulio pažinimo testus. Kiekvieno iš šių testų trukmė – 45 min. Atlikus testavimą, Nacionalinė švietimo agentūra pateiks mokykloms apibendrintą grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi pasiekimus. Mokiniaiir mokinių tėvai bus informuoti apie mokinių pasiekimus.
Ankstesni įrašai


Mokinių srautų paskirtimą Vilniaus Naujininkų progimnazijoje rasite čia:

Mokinių srautų paskirstymas

Klasių vadovų kabinetų paskirstymą rasite čia:

Klasių vadovų kabinetų paskirstymas

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 6 d. vyks konkursas į Vilniaus Naujininkų mokyklos direktoriaus pareigas.

Vilniaus Naujininkų mokyklai nuo 2020-09-01 d.  reikalingas mokytojo padėjėjas (0,5 etato).

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

 

Vilniaus Naujininkų mokyklai nuo 2020-09-01 d. reikalingas logopedas.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo krūvis: 1 etatas.