Renginiai

Ugdymo proceso organizavimas Vilniaus Naujininkų progimnazijos 5-8, 10 kl. 2020 m. lapkričio 3-6 d.

Ugdymo proceso organizavimas Vilniaus Naujininkų progimnazijos 5-8 kl. 2020 m. lapkričio 3-6 d.:

1.pamokos vyksta pagal pamokų tvarkaraštį nuotoliniu būdu. Pamokų pradžia 8.00 val.;

2.konsultacijos, mokyklos organizuojami būreliai, švietimo specialistų konsultacijos vyksta nuotoliniu būdu pagal tvarkaraštį;

3.informacijos perdavimui naudojama: el. dienynas „Mano dienynas“, Microsoft „Teams“;

4.pamokos organizuojamos 50 proc savaitinio laiko skiriant mokytis sinchroniniu būdu per Microsoft „Teams“ platformą, 50 proc. mokiniai dirba asinchroniškai (savarankiškai atlieka skirtas užduotis);

5.mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą, bus parengti maisto daviniai. Apie davinių išdavimo laiką mokinių tėvai/globėjai bus informuoti asmeniškai.

Dalinamės mero pavaduotojo laišku.

Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo Vytauto Mitalo laiškas

2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 7 priedas


 

___________________________

Administracija Įrašo autorius:
Administracija
Ankstesni įrašai


Spalio 22 dieną, ketvirtadienį, 5a klasės mokiniai nusprendė prieš atostogas pasilinksminti ir surengti klasėje Heloviną.

Spalio 19 d. Vilniaus Naujininkų progimnazijoje vyko 2-4 klasių mokinių dailaus rašto „ Atrask rašto paslaptį“ konkursas.

Spalio 21 d. 4a klasės mokiniams pasaulio pažinimo pamoka vyko ne mokyklos erdvėse. 

Vilniaus Naujininkų progimnazijos ikimokyklinio/priešmokyklinio skyriaus ugdytiniai spalio 23 dieną šventė Rudenėlio šventę. 

7b kl. mokiniai klasės valandėlės metu dalyvavo gamtosauginėje viktorinoje - „Ar žmogus sugebės išsaugoti žemę?“