Renginiai

Žemės diena 2020

Žemės diena

Balandžio mėnesį mūsų mokyklos mokiniai paminėjo Žemės dieną. Pradinukai peržiūrėjo filmuką ,,Vandens tarša", aptarė ir nusprendė ,kad reikia saugoti vandens telkinius.
Vyresnių klasių mokiniai kūrė eilėraščius ,rašė rašinėlius, piešė piešinius apie savo namus-planetą, Žemę, be to peržiūrėjo skaidres ,,Aš tave myliu, ,,Žeme"
Visi mokiniai praturtino savo gamtosaugines žinias.

Laiškai Žemei.

Miela Žeme,

Ačiū Tau už tai, kad mes galime tavyje ramiai, gražiai gyventi. Už tai, kad duodi energijos augalams, duodi oro. Atiduodi savo visą gyvybę. Ačiū Tau už tai, kad tu tiesiog esi, be tavęs nebūtų gyvybės, tu tokia vienintelė buvai ir būsi.

Mes matome, kaip tau sunku. Visi tie virusai, užterštumai, gaisrai, globalinis atšilimas. Jaučiame, kaip tau sunku, kai matai žmonių mirtis,  degančius miškus, kai patys žmonės savo veikla viską užteršia, sunaikina gyvūnus miškuose ir vandenynuose.

Mes, žmonės, bent jau aš, prižadam daugiau neteršti gamtos, kovoti už švarą aplinkoje. Darydami Žemę švaresne, gražesne, mes darome ne tik Tau geriau, bet ir sau.

Maja Malkovaitė 6a

 

Miela žeme,

rašau Tau, nes noriu padėkoti. Dėkoju, kad mes galime čia gyventi, galime naudoti Tavo išteklius. Ačiū, kad galime grožėtis Tavo gamta, žalumos masyvais. Žmonėms čia labai patinka, bet gaila, kad žmones nebeatsižvelgia ir į Tave. Juk jei nebūtų Tavęs – nebūtų mūsų.

Anksčiau žmonės Tave garbindavo. Žinodavo, jei Tave užrūstins, neturės maisto, pastogės. Dabar viskas kitaip. Žmones tik skuba, lekia visai nepagalvodami apie Tave. Parduotuvėse maišelius plėšia, šiukšles gatvėse mėto, nerūšiuoja, neturi suvokimo, kad tos šiukšlės juos pergyvens. Kerta miškus ir net nesusimąsto, kad medžiai švarina jų priteršta orą...

Su meile 7a klasės mokinė Giedrė Simaitytė

 

Laiškas žemei

Labai seniai žemėje dar nebuvo žmonių. Žemėje viskas buvo gražu, nebuvo nykstančių rūšių, nebuvo taršos. Kai atsirado žmonės jie dar neteršė gamtos, nes nieko neturėjo. Bet žmonės išrado įvairių žemę teršiančių daiktų. Jų vis daugėjo ir daugėjo. Žmonės dar nesuprato, kad teršia vienintelius savo namus. Jie net nepagalvojo, ką daro Žemei. Dabar žmonės tiek daug užteršė Žemę, kad ji nyksta. Bet nors žmonės ir žino ką daro blogai, bet nenustoja. Dabar dėl karantino žmonės užsidarė namuose. Žemė po truputį tampa švaresnė. Bet jei po karantino žmonės vėl pradės teršti Žemę, viskas vėl bus užteršta. Iki pasaulio pabaigos dar yra milijardai metų, bet jei žmonės visiškai sunaikins Žemę, patys nebeturės kur gyventi, nes neturime atsarginės planetos. Žemę reikia saugoti.

Skaistė Artemjeva 6a

Eilėraščiai Žemei.

Mūsų žemė

Mūsų žemė-gyvas organizmas.
Ji gyvena savo ciklišką gyvenimą.
Tai sukimasis aplink savo ašį, aplink saulę.
Potvyniai, atoslūgiai, drebėjimai,
ugnikalnio išsiveržimai...

Žemė mus maitina, saugo ir globoja.
Visa tai , kas egzistuoja :
bakterijos, gyvūnai, augalai,
žuvys, žmonės ir vabzdžiai -
iš jos atsiranda ir į ją sugrįžta.

B.Mockūnaitė, 8a kl.

 

Ar Žemė bus Žemė,
Jei medžiai ir žolė išnyks?
Ar Žemė bus sava,
Jei vandenynai nuodus skleis?

Išnykusi gyvybė aušros nepasitiks,
Mirties šešėliai ilgam čia pasiliks.
Tas gyvastį praradęs kamuolys,
Gyvenimo spalvų nebematys.

M.Hakaitė, 8a kl.

 

Žeme  Žeme, tu nešioji mus kaip skruzdelės lapus
Kai paukštelis savo sūnui neša sliekelius
Žeme  Žeme,  motinėle, mylime mes jus
Nes gyvybę duodat, kaip bitės mums medaus.

R.Sadovskytė, 8b kl.

 

___________________________

Stasė Bakaitienė, Nijolė Misiukonienė Įrašo autorius:
Stasė Bakaitienė, Nijolė Misiukonienė
GMP koordinatorės
Ankstesni įrašai


Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Psichologijos skyriaus specialistai parengė atmintinę mokiniams „Kaip tu gali padėti sau!", kurioje pateikiama informacija, kaip mokiniai gali pasirūpinti savimi ir savo emocine gerove karantino metu. Atmintinė visada pasiekiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto puslapyje skiltyje „Rekomendacijos".

Karantino metu Daiva Ulbinaitė mūsų mokyklai perdavė labai svarbią dovaną.

 "Nustokim krūpčiot‘‘ - taip pavadinta Daivos Ulbinaitės knyga apie pirmąją Lietuvos prezidentę moterį Dalią Grybauskaitę.

2020 m. nuo vasario 15 d. iki balandžio 16d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre buvo organizuotas šalies bendrojo ir specialiojo ugdymo mokyklų mokinių meninio kūrybinio projekto – parodos „Pavasaris atėjo, Velykos atriedėjo“ konkursas. Konkurse dalyvavo    moksleiviai iš  aštuoniolikos šalies ugdymo įstaigų.               

Kupinas gyvybės,  energijos, nešdamas gerą nuotaiką,  žengia pavasaris apdovanodamas mūsų akis ir širdis tūkstančiais žiedų. Kiekvienais metais mus žavi  sakuros savo žiedais. 

Dailės būrelio " Vaivorykštės spalvos" parodėlė " Gražiausias  Velykinis margutis "