Renginiai

Nacionalinis konkursas „Istorijos žinovas“

Lietuvos istorijos mokytojų asociacija (LIMA) jau penktus metus organizavo nacionalinį konkursą „Istorijos žinovas“, kuris vyko 2019 m. vasario 14 d. Konkursu siekta ugdyti nuostatą, kad kiekvienas turi žinoti ir suprasti savo tautos istoriją, stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo jausmą savo valstybe, skatinti visuomenės bendruomeniškumą. Prie šio konkurso prisidėjo ir mūsų mokykla. Penkiolika 5-10 klasių mokinių dalyvavo šiame konkurse ir sprendė įvairias Lietuvos istorijos užduotis. Geriausiai konkurso užduotis atliko 6a klasės mokinė Giedrė Simaitytė, kuri išrinkta Naujininkų mokyklos Lietuvos istorijos žinove. Sveikiname ją ir tikimės, kad kitais metais dar daugiau besidominčių Lietuvos istorija prisijungs prie konkurso

___________________________

Vaida Porutienė Įrašo autorius:
Vaida Porutienė
Ankstesni įrašai


Naujininkų mokyklos bendruomenė Vasario 16 – ąją švęsti pradėjo penktadienį. Tą dieną tradiciškai rinkomės į Visų šventųjų bažnyčią dalyvauti šv. Mišiose, kurias už Lietuvos valstybės atkūrimą aukojo parapijos klebonas G. Černius. 

2019 m. vasario 12 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijoje (Studentų g. 39,  Vinius) vyko technologijų olimpiada „Mano laiškas rytojui“. Olimpiados dalyvis pateikia savo projektinį - kūrybinį darbą, atitinkantį Olimpiados temą, kartu su darbo aprašu, o vėliau atlieka individualią dalyvio praktinę - kūrybinę užduotį pasirinktoje kūrybinės veiklos grupėje.

Vasario 14 d. 1-4 klasių mokiniams vyko viktorina  „ Nepriklausoma Lietuva- praeitis ir dabartis

Šiandien Vilniaus Naujininkų  mokykloje  per dorinio ugdymo pamokas lankėsi Lietuvos centrinio valstybės  archyvo darbuotojai Simona ir Valdas. Jie pravedė tris edukacines pamokas apie Vasario  16- ąją ir Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarus  7-8 klasių mokiniams.Tai buvo įdomios, paveikios, iliustruotos įvairia vaizdine medžiaga pamokos.

„O kas gi tu esi, Tėvyne, jei ne mes, jei ne mūs rankos, jei ne mūs širdys?“ (J. Marcinkevičius)

Vasario 15 d. 11.30 val. Visų Šventųjų bažnyčioje minėsime LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENĄ.