Renginiai

Kalbos ir literatūra – tai raktas į pasaulį

Kovo 2–5 dienomis Vilniaus Naujininkų mokykloje netilo šurmulys, mokiniai su savo kalbų mokytojais organizavo kalbų savaitę, kurios metu įvyko gausybė renginių, skirtų atsigręžti ir susimąstyti apie literatūros reikšmę mūsų gyvenime, apie rašytojo kelią. Mokiniai visų kalbų pamokose gilino žinias apie autorius, sukūrusius įdomiausias knygas. Apie rašytojus mokiniai sužinojo ne tik iš mokytojų lūpų ar vadovėlio puslapių, bet ir išvydo dokumentinių filmų.  Mokyklos koridorius tapo puikia pažinimo ir atradimo erdve, nes pasipuošė įvairių rašytojų nuotraukomis bei kūrybos ir biografijos straipsneliais. Mokiniai atsakingai ruošėsi kalbų savaitei, rinko medžiagą apie įvairių šalių rašytojus, jų dėka mokyklos koridorius patapo literatų gatve, kurioje galėjome susipažinti su įvairių tautų rašytojais.

Pamokos nušvito neįprastomis spalvomis, kadangi jos persikėlė į kitas erdves, kuriose dar artimiau pažinome mums įdomius rašytojus bei atlikdami gausybę įdomių užduočių daug sužinojome ir išmokome.

2020 m. kovo 5 d. 7a klasės mokiniai, lydimi anglų k. mokytojų A. Stašaitienės, V. Varkalienės ir Ž. Motiejūnienės, lankėsi mūsų mokyklos kaimynystėje esančioje „Juventos“ gimnazijoje, kurioje gimnazijos bendruomenės pastangomis yra įkurtas ir puoselėjamas žymaus anglų rašytojo V. Šekspyro muziejus. „Juventos“ gimnazistai supažindino mūsų moksleivius su gimnazijos istorija, tradiciniais renginiais, V. Šekspyro biografija bei kūryba. Buvo deklamuojami V. Šekspyro sonetai anglų bei rusų kalbomis. 7a kl. moksleiviai grupėmis atliko gimnazijos mokytojų parengtas anglų kalbos užduotis.

Po edukacinės veiklos „Juventos“ gimnazistai pakvietė mūsų moksleivius pabendrauti ir artimiau susipažinti prie tradicinio angliško gėrimo –  arbatos puodelio.

Mokytojai džiaugiasi, kad anglų literatūra suartino dviejų Naujininkų rajono mokyklų moksleivius.

Vokiečių kalbos besimokantys mokiniai nagrinėjo vokiečių rašytojo, Nobelio premijos laureato Tomo Mano biografiją ir kūrybą, ieškojo medžiagos internete. Mokinius ypač nustebino, kad rašytojas yra praleidęs tris vasaras savo vasarnamyje prie Kuršių Marių, taigi turi tiesioginių sąsajų su Lietuva.  Mokykloje įrengtoje literatų gatvėje  buvo iškabinta medžiaga apie šį vokiečių rašytoją tiek vokiečių, tiek lietuvių kalbomis.

Kovo 4 d. 6a ir 7a klasių mokiniai kartu su mokytoja R. B. Pilipavičiūte apsilankė A. Mickevičiaus bibliotekoje, patyrinėjo po renovacijos atgijusias erdves, Austrų skaitykloje ieškojo ir surado Tomo Mano knygų išleistų vokiečių kalba. Aplankė ir šalia esantį Pranciškonų vienuolyną. Nuo Viduramžių laikų prie vienuolynų buvo įkuriami miestai, taip nutiko ir su mūsų Vilniumi. Žygiuodami Vokiečių gatve visi šypsojosi ir dalinosi įspūdžiais.

Vokiečių kalbos mokytoja Rasa Birutė Pilipavičiūtė tiki, kad visi, kurie dalyvavo šiose veiklose, įdėjo daug darbo bei atsirado gilesnis supratimas apie knygas ir skaitymo svarbą.

Taip pat nebuvo pamiršta ir rusų kalba. Kalbų savaitės  metu 8b klasės mokiniai kartu su rusų kalbos ir literatūros mokytojomis R. Volodkovič ir D. Balevičiūte lankėsi literatūriniame A. Puškino muziejuje Markučiuose. Išvykos metu galėjome artimiau susipažinti su A. Puškino gyvenimu bei veikla.  Mokiniai mintinai mokėsi A. Puškino eiles ir jas deklamavo. Šeštų klasių mokiniai žiūrėjo rusiškų pasakų inscenizacijas. Tad netrūko klegesio ir iš susidomėjimo žaižaruojančių mokinių akių.

2–4 kl. mokiniai kalbų savaitės metu žiūrėjo sutrumpintas pasakų versijas. Buvo parinktos vaikams gerai žinomos pasakos  (Raundonkepuraitė, Pinokis, Batuotas Katinas). Spalvingi paveikslėliai ir nesudėtinga kalba sužavėjo ir ypač įtraukė į mokymosi procesą. Mokiniai ne tik žiūrėjo pasakas, plėtė savo žodyną, bet ir susipažino su pasakų autoriais. Su mokiniais žaismingai aptarėme svarbiausius veikėjus, o tuomet mokiniai pasileido į savo vaizduotės pasaulį. Aptardami labiausiai patikusius pasakų personažus mokiniai piešė, diskutavo, lavino savo anglų kalbos žodyną.

6a klasės mokiniai kartu lietuvių kalbos mokytojais A. Vėta ir V. Noreikevičiūte apsilankė kaimynystėje esančioje Dzūkų bibliotekoje, susipažino su bibliotekoje vykstančiomis parodomis. Bibliotekos vedėja mokiniams papasakojo apie bibliotekos veiklą, pakvietė nepraeiti pro šalį ir atrasti skaitymo džiaugsmą. Vėliau mokinių laukė įdomus susitikimas su 2019 metų knygos rinkimuose dalyvavusia jaunosios kartos poete Jurgita Jasponyte.  2019 metais J. Jasponytė taip pat pripažinta literatūros Vlado Šlaito premijos laureate. Yra išleidusi dvi knygas – ,,Vartai aušrieji '' ir ,, Šaltupė ''. Susitikime su rašytoja vaikai uždavinėjo klausimus. Mokiniams buvo įdomu sužinoti, kad poetė pirmuosius savo eilėraštukus parašė dar 2-oje klasėje.

 J. Jasponytė pasakojo, jog labai drovėjosi kažkam skaityti savo poeziją, tačiau pažįstamų motyvuojama išleido savo pirmąją knygą. Ji papasakojo apie savo kūrybą bei kaip gimsta eilėraščiai. Ypač visus suintrigavo poetės pateikta kūrybinė užduotis, kai kiekvienas galėjome pasijusti poetu. 

O viską vainikavo kovo 6 d. įvykęs baigiamasis kalbų savaitės renginys – „Protų mūšis“, kuriame susirungė šešios komandos, sudarytos iš 6–8 klasių mokinių. Dalyvių laukė įdomios ir smagios užduotys, kurias paruošė kalbų mokytojai A. Vėta, R. Volodkovič ir V. Varkalienė.

Komandų nariai turėjo pasukti galveles galvodami komandos pavadinimą, kuris turėjo būti neatsiejamas nuo literatūros. Dalyvių laukė nemažas pluoštas įdomių užduočių: klausimai apie lietuvių, anglų, amerikiečių ir rusų rašytojus bei jų kūrybą, mįsles užminė filmų ištraukos, išsibarsčiusios  garsiausių rašytojų frazės ar kūrinių ištraukos prašėsi būti surikiuojamos...

Viso renginio metu vyravo smagi ir kūrybinga nuotaika, renginį vedusių 10 kl. mokinių ir komisijos narių palaikymas.

Protų mūšis ir kalbų savaitės veiklos baigėsi palinkėjimu: „Kalbos ir  literatūra – tai raktas į pasaulį. Turėkime tų raktų kuo daugiau ir naudokimės jais. Eikime į pasaulį“. Dėkojame visiems aktyviai dalyvavusiems ir tikime, kad ši savaitė atmintyje paliko neišdildomų įspūdžių. O organizuotų veiklų metu sužadinti susimąstymai apie literatūrą ir kalbą paskatins dar labiau mylėti, gerbti ir puoselėti visą kalbinį ir  literatūrinį palikimą.

___________________________

Viktorija Noreikevičiūtė Įrašo autorius:
Viktorija Noreikevičiūtė
lietuvių kalbos mokytoja
Ankstesni įrašai


Vilniaus Naujininkų mokyklos 1-10 klasių mokiniams pavasario (Velykų) atostogos nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. 

Šią savaitę mūsų mokyklos socialinių mokslų, dorinio ugdymo, menų ir technologijų metodinė grupė organizavo įvarias veiklas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui  paminėti.

Mes Naujininkų mokyklos Seniūnų taryba sveikiname visus su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

Šių metų kovo 10 d. 6a klasėje vyko atvira integruota gamtos ir žmogaus bei matematikos pamoka „Lietuvos vėliavos spalvos“.

Kovo 6 dieną pradinių klasių korpuse šurmuliavo Kaziuko mugė.